Zbornica komunalnega gospodarstva

Nagrade in priznanja ZKG

  

NAGRADE ZKG za leto 2013:

·      ŽALE Javno podjetje, d.o.o. - za 100 let delovanja družbe

·      Kostak komunalno podjetje d. d.- za 60 letno uspešno delovanje na komunalnem področju

 

PRIZNANJA ZKG za leto 2013:

·      g. Stojan Jakin - za uspešno dolgoletno vodenje  javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika , d.o.o.

·      g. Igor Ilar - za uspešno delo pri izgradnji Centralne čistilne naprave Novo mesto

·      g. Drago Finžgar - za uspešno dolgoletno vodenje javnega podjetja Komunala Radovljica, d.o.o. 

·      g. Mirko Ulčar - za uspešno dolgoletno vodenje podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.

 

NAGRADA ZKG za leto 2012:

·         Mariborski vodovod, javno podjetje, d. d. – za uspešno delovanje na komunalnem področju za leto 2012

PRIZNANJA ZKG za leto 2012:

·         Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o. - za 55 let delovanja

·         g. Boris Korošec - za uspešno dolgoletno vodenje podjetja Kraški vodovod Sežana, d.o.o.

·         mag. Lidija Pliberšek - za vodenje mednarodne organizacije ASCE

·         g. Dušan Butina - za uspešno dolgoletno vodenje Zbornice komunalnega gospodarstva

·         g. Marijan Jedovnicki - za uspešno dolgoletno vodenje Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.

 

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva