Zbornica komunalnega gospodarstva

Nagrade in priznanja ZKG za leto 2018

 

Zbornica komunalnega gospodarstva, v skladu z Pravili o nagradah in priznanjih Zbornice komunalnega gospodarstva, objavlja Razpis za podelitev nagrad in priznanj za leto 2018 na področju komunalnega gospodarstva.

Celotno besedilo razpisa in obrazci za prijavo:

RAZPIS_2018

OBRAZEC_NAGRADA_2018

OBRAZEC_PRIZNANJE_2018

Vloga mora vsebovati izpolnjene prijavne obrazce. Prijavno dokumentacijo je potrebno poslati v pisni obliki.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno:

»Ne odpiraj, vloga na Razpis za podelitev nagrad in priznanj ZKG (za leto 2018)« na naslov GZS - Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

Vlogo lahko skenirano posredujete tudi po elektronski pošti na komunala@gzs.si.

Rok za oddajo prijav je petek, 22. 02. 2019 do 13.00 ure.

Informacije:

GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, tel. 01 58 98 484, komunala@gzs.si

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva