Zbornica komunalnega gospodarstva

Nagrade in priznanja ZKG za leto 2018

 

Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki združuje večino izvajalcev javnih služb v Sloveniji, vsako leto podeli prestižna priznanja in nagrado za največje podjetniške in osebne dosežke na področju komunalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. Priznanja prejmejo podjetja ob jubilejih za uspešno delovanje na področju komunalnih dejavnosti in za izjemne organizacijske dosežke, posamezniki pa za prodorne podjetniške dosežke ter dolgoletno uspešno delo na področju komunalnih dejavnosti. Nagrado Zbornice komunalnega gospodarstva kot najvišje priznanje prejme tisto podjetje, ki izkazuje izjemne rezultate ter dosega visok ugled v lokalnem in širšem družbenem okolju.

Zbornica komunalnega gospodarstva je 7. junija 2019 na 35. srečanju zaposlenih v komunalnem gospodarstvu Slovenije – Komunaliadi 2019, ki je letos potekala v organizaciji Komunale Trebnje d.o.o., podelila sedem priznanj in eno nagrado podjetjem in posameznikom, ki so bili najbolj zaslužni za razvoj in prepoznavnost slovenskega komunalnega gospodarstva v preteklem letu (ob jubileju se priznanje lahko podeli tudi za tekoče leto).Nagrado za leto 2018 je prejelo:


POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. za izjemne podjetniške dosežke na področju komunalnih dejavnosti ter 150 let delovanja in 140 let delovanja pokopališča Pobrežje.Priznanje za leto 2018 so prejeli:

 

Podjetje VODOVOD - KANALIZACIJA, d.o.o. za izjemne organizacijske dosežke na področju komunalnih dejavnosti.

KOMUNALA TRŽIČ d.o.o. za 60 let delovanja na področju komunalnih dejavnosti.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o. za izjemne organizacijske dosežke na področju komunalnih dejavnosti in 60 let poslovanja.

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. za 60 let poslovanja in posebne podjetniške dosežke na področju komunalne dejavnosti.

KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. za 70 let delovanja na področju komunalnih dejavnosti.

Gospod ZDRAVO HOČEVAR za dolgoletno delo in prispevek na področju komunalnih dejavnosti.

Gospod LEO KREMŽAR za njegov prispevek na področju komunalnih dejavnosti.