Zbornica komunalnega gospodarstva

Nagrade in priznanja ZKG za leto 2016

 

Zbornica komunalnega gospodarstva vsako leto podeljuje nagrade in priznanja za preteklo leto (ob jubileju se priznanje lahko podeli tudi za tekoče leto). 9. junija 2017 smo na Komunaliadi 2017 v Krškem podelili:


Nagrado Zbornice komunalnega gospodarstva:


Javnemu podjetju-Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l., za 60 let uspešnega delovanje in razvoja na komunalnem področju.

 

In priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva:

 

Komunalno – stanovanjskemu podjetju KSP Hrastnik d.d., za šestdeset let uspešnega delovanja na komunalnem področju.

 

Javnemu podjetju Komunala d.o.o., Sevnica, za šestdeset let uspešnega delovanja na komunalnem področju.

 

Gospodu Jožetu Leskovarju, univ. dipl. inž. rud., za dolgoletno delo in dosežke na komunalnem področju.

 

Javnemu podjetju KSP Litija d.o.o., za šestdeset let uspešnega delovanja na komunalnem področju.

 

Družbi za pripravo sekundarnih surovin DINOS d.d., za sedemdeset let uspešnega delovanja na komunalnem področju.

 

Javnemu podjetju Komunala Ilirska Bistrica d.o.o., za sedemdeset let uspešnega delovanja na komunalnem področju.


Dobitnikom nagrade in priznanj iskreno čestitamo in želimo uspešno delo v prihodnje.


Arhivsko:

Zbornica komunalnega gospodarstva, v skladu z Pravili o nagradah in priznanjih Zbornice komunalnega gospodarstva, objavlja Razpis za podelitev nagrad in priznanj za leto 2016 na področju komunalnega gospodarstva.

Celotno besedilo in priponke najdete na povezavi.

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva