Zbornica komunalnega gospodarstva

Nagrade in priznanja ZKG za leto 2020

 

Zbornica komunalnega gospodarstva je 23. septembra 2021 na prvem dnevu jubilejne 10. konference komunalnega gospodarstva v Podčetrtku podelila nagrado in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2020. Nagrado in štiri priznanja so prejela podjetja in posamezniki, ki so bili najbolj zaslužni za razvoj in prepoznavnost slovenskega komunalnega gospodarstva v letu 2020 (v primeru jubileju se je priznanje lahko podelilo tudi za tekoče leto).

Nagrado za leto 2020 je prejelo:

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o. za izjemne podjetniške dosežke na področju komunalnih dejavnosti ter 60 let delovanja na področju komunalnih dejavnosti

Priznanja za leto 2020 (2021 v primeru jubileja) so prejeli:

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d. za 60 let delovanja ptujskega vodovoda

Podjetje SNAGA d.o.o. za 60 let delovanja in izjemne dosežke na področju komunalnih dejavnosti

KOMUNALA NOVA GORICA d.d za 70 let delovanja in izjemne dosežke na področju komunalnega gospodarstva 

G. MILAN ŽNIDARŠIČ za izjemne podjetniške in poslovodne dosežke ter dolgoletno uspešno delo na področju komunalnih dejavnosti

(Od leve proti desni:) Miran Lovrič, predsednik ZKG; Marko Fatur, direktor  podjetja Prodnik d.o.o.;  Milan Žnidaršič, nekdanji direktor Komunale Trbovlje, d.o.o.; Darko Ličen, direktor Komunale Nova Gorica d.d.;  Jasmina Purič, Snaga d.o.o.; mag. Janko Širec, direktor Komunale Ptuj d.d.; Sebastijan Zupanc, direktor ZKG

Več na povezavi: https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/Novice/ArticleID/81089/podeljena-priznanja-in-nagrada-zkg-za-leto-2019-in-2020

ARHIV

Zbornica komunalnega gospodarstva, v skladu z Pravili o nagradah in priznanjih Zbornice komunalnega gospodarstva, objavlja Razpis za podelitev nagrad in priznanj za leto 2020 na področju komunalnega gospodarstva. Predlog za podelitev priznanja se v primeru jubileja lahko nanaša na tekoče leto (2021).

Celotno besedilo razpisa in obrazci za prijavo:

RAZPIS_2020

OBRAZEC_NAGRADA_2020

OBRAZEC_PRIZNANJE_2020 

Vloga mora vsebovati izpolnjene prijavne obrazce. Prijavno dokumentacijo je potrebno poslati v pisni obliki.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno:

»Ne odpiraj, vloga na Razpis za podelitev nagrad in priznanj ZKG (za leto 2020)« na naslov GZS - Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

ali poslane po elektronski pošti na e-naslov komunala@gzs.siElektronska pošta mora biti naslovljena z »Vloga na Razpis za podelitev nagrad in priznanj ZKG (za leto 2020)«.

Rok za oddajo prijav je petek, 26. 02. 2021 do 12.00 ure.

Dodatne informacije:

GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, tel. 01 58 98 484, komunala@gzs.si

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva