Zbornica komunalnega gospodarstva

Nagrade in priznanja ZKG za leto 2020

 

Zbornica komunalnega gospodarstva, v skladu z Pravili o nagradah in priznanjih Zbornice komunalnega gospodarstva, objavlja Razpis za podelitev nagrad in priznanj za leto 2020 na področju komunalnega gospodarstva. Predlog za podelitev priznanja se v primeru jubileja lahko nanaša na tekoče leto (2021).

Celotno besedilo razpisa in obrazci za prijavo:

RAZPIS_2020

OBRAZEC_NAGRADA_2020

OBRAZEC_PRIZNANJE_2020 

Vloga mora vsebovati izpolnjene prijavne obrazce. Prijavno dokumentacijo je potrebno poslati v pisni obliki.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno:

»Ne odpiraj, vloga na Razpis za podelitev nagrad in priznanj ZKG (za leto 2020)« na naslov GZS - Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

ali poslane po elektronski pošti na e-naslov komunala@gzs.siElektronska pošta mora biti naslovljena z »Vloga na Razpis za podelitev nagrad in priznanj ZKG (za leto 2020)«.

Rok za oddajo prijav je petek, 26. 02. 2021 do 12.00 ure.

Dodatne informacije:

GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, tel. 01 58 98 484, komunala@gzs.si

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva