Zbornica komunalnega gospodarstva

Nagrade in priznanja ZKG za leto 2019

 

Zbornica komunalnega gospodarstva, v skladu z Pravili o nagradah in priznanjih Zbornice komunalnega gospodarstva, objavlja Razpis za podelitev nagrad in priznanj za leto 2019 na področju komunalnega gospodarstva. Predlog za podelitev priznanja se v primeru jubileja lahko nanaša na tekoče leto (2020).

Celotno besedilo razpisa in obrazci za prijavo:

RAZPIS_2019

OBRAZEC_NAGRADA_2019

OBRAZEC_PRIZNANJE_2019 

Vloga mora vsebovati izpolnjene prijavne obrazce. Prijavno dokumentacijo je potrebno poslati v pisni obliki.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno:

»Ne odpiraj, vloga na Razpis za podelitev nagrad in priznanj ZKG (za leto 2019)« na naslov GZS - Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

ali poslane po elektronski pošti na e-naslov komunala@gzs.siElektronska pošta mora biti naslovljena z »Vloga na Razpis za podelitev nagrad in priznanj ZKG (za leto 2019)«.

Rok za oddajo prijav je petek, 28. 02. 2020 do 12.00 ure.

Dodatne informacije:

GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, tel. 01 58 98 484, komunala@gzs.si

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva