Zbornica komunalnega gospodarstva

Nagrade in priznanja ZKG za leto 2019

 

Zbornica komunalnega gospodarstva vsako leto podeli nagrado in priznanja za največje podjetniške in osebne dosežke na področju komunalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. Priznanja prejmejo podjetja ob jubilejih za uspešno delovanje na področju komunalnih dejavnosti in za izjemne organizacijske dosežke, posamezniki pa za izjemne podjetniške rezultate ter dolgoletno uspešno delo na področju komunalnih dejavnosti. 

Podelitev priznanj ZKG za leto 2019 je bila načrtovana na letnih komunalnih igrah, ki pa so bile zaradi epidemioloških razmer prestavljene. Priznanja so bila zato podeljena na jubilejni 10. konferenci komunalnega gospodarstva dne 23. septembra 2021 v Podčetrtku. Priznanja so prejela podjetja in posamezniki, ki so bili najbolj zaslužni za razvoj in prepoznavnost slovenskega komunalnega gospodarstva v letu 2019.

Priznanja ZKG za leto 2019 so prejeli:

Podjetje HYDROVOD d.o.o. za 60 let delovanja na področju komunalne dejavnosti

JP KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA d.o.o. za izjemne dosežke na področju komunalnih dejavnosti

G. MARKO FATUR za dolgoletno uspešno delo na področju komunalnih dejavnosti

Za leto 2019 nagrada ZKG ni bila podeljena.

(Od leve proti desni:) Miran Lovrič, predsednik ZKG; Marko Fatur, direktor podjetja Prodnika d.o.o.; Tomaž Kačar, direktor KP Vrhnika d.o.o.; Antun Gašparac, direktor podjetja Hydrovod d.o.o.; Sebastijan Zupanc, direktor ZKG

Več na povezavi: https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/Novice/ArticleID/81089/podeljena-priznanja-in-nagrada-zkg-za-leto-2019-in-2020

 

ARHIV

Zbornica komunalnega gospodarstva, v skladu z Pravili o nagradah in priznanjih Zbornice komunalnega gospodarstva, objavlja Razpis za podelitev nagrad in priznanj za leto 2019 na področju komunalnega gospodarstva. Predlog za podelitev priznanja se v primeru jubileja lahko nanaša na tekoče leto (2020).

Celotno besedilo razpisa in obrazci za prijavo:

RAZPIS_2019

OBRAZEC_NAGRADA_2019

OBRAZEC_PRIZNANJE_2019 

Vloga mora vsebovati izpolnjene prijavne obrazce. Prijavno dokumentacijo je potrebno poslati v pisni obliki.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno:

»Ne odpiraj, vloga na Razpis za podelitev nagrad in priznanj ZKG (za leto 2019)« na naslov GZS - Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

ali poslane po elektronski pošti na e-naslov komunala@gzs.siElektronska pošta mora biti naslovljena z »Vloga na Razpis za podelitev nagrad in priznanj ZKG (za leto 2019)«.

Rok za oddajo prijav je petek, 28. 02. 2020 do 12.00 ure.

Dodatne informacije:

GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, tel. 01 58 98 484, komunala@gzs.si

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva