Zbornica komunalnega gospodarstva

Nagrade in priznanja ZKG za leto 2021

Zbornica komunalnega gospodarstva, ki združuje večino izvajalcev javnih služb v Sloveniji, vsako leto podeli prestižna priznanja in nagrade za največje podjetniške in osebne dosežke na področju komunalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji

 

Zbornica komunalnega gospodarstva je v sklopu že 36. Komunaliade, in sicer v petek, 10. junija 2022 v Celju podelila 11 priznanj ter 2 nagradi za leto 2021/2022 (ob jubileju) tistim podjetjem in posameznikom, ki so bili na svojem področju najbolj zaslužni za razvoj in prepoznavnost slovenskega komunalnega gospodarstva v tem obdobju.

Prejemniki priznanj za leto 2021/2022

Podjetje DIMNIKARSTVO DIMKO d.o.o je prejelo PRIZNANJE ZKG za 30 let delovanja na področju dimnikarske dejavnosti.

Podjetje DIMNIKARSTVO ŽUPANEK d.o.o je prejelo PRIZNANJE ZKG za 30 let delovanja na področju dimnikarske dejavnosti.

Podjetje DUROT DIMNIKARSTVO PESNICA d.o.o je prejelo PRIZNANJE ZKG za 30 let delovanja na področju dimnikarske dejavnosti.

Podjetje KOMUNALA d.o.o. iz Murske Sobote je prejelo PRIZNANJE ZKG za 30 let delovanja na področju komunalne dejavnosti.

JAVNO PODJETJE KOMUNALA RADEČE d.o.o je prejelo PRIZNANJE ZKG za 30 let delovanja na področju komunalne dejavnosti.

Podjetje SAUBERMACHER – KOMUNALA MURSKA SOBOTA d.o.o je prejelo PRIZNANJE ZKG za 30 let delovanja na področju komunalne dejavnosti.

Podjetje KOMUNALA TREBNJE d.o.o je prejelo PRIZNANJE ZKG za 60 let delovanja na področju komunalne dejavnosti.

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o je prejelo PRIZNANJE ZKG za 70 let delovanja na področju komunalne dejavnosti.

Podjetje KOMUNALA TOLMIN, d.o.o je prejelo PRIZNANJE ZKG za 70 let delovanja na področju komunalne dejavnosti.

Podjetje MARIBORSKI VODOVOD, d.d. je prejelo PRIZNANJE ZKG za 120 let delovanja na področju komunalne dejavnosti.

Gospod Miran Lovrič pa je PRIZNANJE Zbornice komunalnega gospodarstva prejel za izjemne poslovodne in organizacijske dosežke v podjetju VIK Nova Gorica in dolgoletno uspešno delo na področju komunalnih dejavnosti. 

Nagrado za leto 2021 je prejelo:

Podjetje SIMBIO d.o.o. za izjemno uspešno poslovanje na področju komunalnega gospodarstva ter 70 let delovanja na področju zbiranja komunalnih odpadkov v Celju

ter

podjetje VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. za izjemne dosežke na področju komunalnih dejavnosti.