Zbornica komunalnega gospodarstva

Osnovni podatki s kontakti


GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG)
Dimičeva 13
1504 Ljubljana
Slovenija
t: 01 5898 484
f: 01 5898 100, 01 4361 178
e: komunala@gzs.si
i:  www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva

Strokovna služba ZKG

Je neposredni izvajalec programa dela ZKG.

Sodelavci strokovne službe ZKG:

Sebastijan Zupanc, direktor

T: 01  5898 238
E: sebastijan.zupanc@gzs.si

mag. Iztok Rozman, direktor projektov

T: 01 5898 125
E: iztok.rozman@gzs.si

Petra Pajalič, strokovna sodelavka

T: 01 5898 484
E: petra.pajalic@gzs.si

O Zbornici komunalnega gospodarstva ter njenih članih

Področja dejavnosti Zbornice komunalnega gospodarstva in njenih članov:

1.  Izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja

2.  Izvajanje ostalih gospodarskih dejavnosti varstva okolja na trgu

ZKG povezuje člane zaradi skupnega interesa nastopanja in uveljavljanja vpliva na področjih, ki so pomembna za člane iz dejavnosti javnih in tržnih gospodarskih služb varstva okolja, v razmerju do države, sindikatov, organov in institucij Evropske skupnosti ter drugih partnerjev pri sprejemanju in uresničevanju gospodarske politike, zakonodaje ter pogojev za delovanje gospodarskega sistema.

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva
Pripeti dokumenti