Zbornica komunalnega gospodarstva

Sodelovanje v organih izven ZKG

Predstavniki strokovne službe ZKG sodelujejo v organih izven ZKG in GZS ter tam zastopajo člane ZKG v:

  • Center RS za poklicno izobraževanje, področni odbor za poklicne standarde Trajnostni razvoj

Član: mag. Iztok Rozman
Več: http://www.cpi.si/poklicni-standardi/podrocni-odbori.aspx

  • Sosvet za statistiko naravnih virov in okolja
Član: Sebastijan Zupanc, GZS-ZKG
Namestnik: mag. Iztok Rozman, GZS-ZKG

Več: http://www.stat.si/StatWeb/NationalStatistics/AdvCommitteesDescription/78  

  • Slovenski inštitut za standardizacijo, SIST TC iOVO

Član: mag. Iztok Rozman
Več: http://www.sist.si/standardizacija/tehnicni-odbori

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva