Zbornica komunalnega gospodarstva

BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK


Komunalna podjetja želimo prebivalce spodbuditi k ustreznemu odlaganju odpadkov v straniščno školjko in s tem preprečiti škodo kanalizacijskih sistemom in čistilnim napravam ter zmanjšati obremenjevanje okolja.

S tem namenom je v okviru pobude Skupaj za boljšo družbo nastala akcija Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak. 

Cilji akcije Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak so:

  • seznaniti prebivalce s problematiko odlaganja neustreznih odpadkov v straniščno školjko;
  • seznaniti prebivalce z odpadki, ki so v tem oziru še zlasti problematični, kot so vlažilni in čistilni robčki;
  • spodbuditi prebivalce k ustreznemu ravnanju z odpadki;
  • pritegniti k sodelovanju tudi lokalne organizcije in ustanove.


Za vse člane Zbornice komunalnega gospodarstva smo pripravili sklop komunikacijskih orodij, ki jih lahko uporabljate pri vsakdanji komunikaciji s svojimi uporabniki.

Pri tem vam bo v pomoč Priročnik za uporabo materialov, ki vas bo vodil skozi pripravljene materiale in vam podal nekaj priporočil za njihovo uporabo. To so seveda zgolj priporočila, ki jih lahko smiselno prilagodite svojemu lokalnemu okolju in običajni komunikaciji. 

Do celotnih materialov pobude Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak ter posodobljenega skupnega logotip pobude Skupaj za boljšo družbo lahko dostopate na tej povezavi:

 

Dostop do materialov pobude

 


Vabimo vas, da gradiva vključite v čim več svojih vsakdanjih komunikacij z različnimi javnostmi in da k pobudi skušate pritegniti tudi lokalne organizacije in ustanove, kot so knjižnice, šole, občine, gostilne in lokali.

 

Za čim večjo uspešnost akcije vas obenem vabimo tudi, da pri izvajanju te akcije spodbudite oz. izvedete postavitev košev za odpadke v javnih toaletnih prostorih neposredno ob straniščih. S tem bomo uporabnikom olajšali, da se vsakič znova odločijo za pravilno odlaganje odpadkov.

SPLETNA STRAN POBUDE SBD

Vpostavili smo tudi namenski portal pobude Skupaj za boljšo družbo za končne uporabnike, kjer so na enem mestu predstavljene aktivnosti pobude SBD. Namen strani je prebivalce trajnostno osveščati o dobrih praksah pri ravnanju z odpadki, pitno vodo in odpadno vodo in se bo stalno nadgrajevala.

Dostopnja je na naslednjem naslovu:

sbd.gzs.si