Zbornica komunalnega gospodarstva

 

KAKO PRIDOBITI CERTIFIKAT?

 

K pridobitvi certifikata Voda iz pipe lahko kot podjetje oziroma organizacija pristopite z oddajo prijavnice.

V prijavi je potrebno navesti podatke o organizaciji, odgovorno in kontaktno osebo ter označiti, ali za pridobitev in izvajanje zavez certifikata potrebujete tudi svetovanje.

Po oddaji prijave boste od Zbornice komunalnega gospodarstva v podpis prejeli pristopnico, s katero se boste zavezali k podpisu Zaveze certifikata Voda iz pipe. V zavezi so jasno navedeni ukrepi, h katerim se kot organizacija zavezujete s podpisom zaveze in prejemom certifikata. 

Podpis zaveze in svečana podelitev certifikata bo skupinsko organizirana nekajkrat letno. Ob podpisu zaveze boste prejeli certifikat Voda iz pipe in paket materialov, ki jih lahko uporabite za izvajanje zavez certifikata, obveščanje o pridobitvi certifikata in komunikacijo z deležniki.

**** ZARADI EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER PODELITEV CERTIFIKATA VODA IZ PIPE TRENUTNO POTEKA INDIVIDUALNO ****

Certifikat velja 5 let in začne veljati z dnem podpisa Zaveze s strani predstavnika organizacije. Če se odločite za pristop k Zavezi, je potrebno za izdajo, materiale in svetovanje plačati letno pristojbino, ki znaša 320,00 EUR + DDV za profitne organizacije, 220,00 EUR + DDV za neprofitne organizacije in 130,00 EUR + DDV za člane Zbornice komunalnega gospodarstva.

Naslednji predviden termin podelitve certifikata je objavljen tu.


Kdo se lahko prijavi?


  • Podjetja
  • Javne organizacije
  • Združenja in nevladne organizacije
  • Izobraževalne ustanove (šole, fakultete, univerze itd.)
  • Kulturne ustanove
  • Ostali (bolnišnice, domovi za ostarele itd.)