Zbornica komunalnega gospodarstva

 

PREJEMNIKI CERTIFIKATAPrva prejemnika in podpornika certifikata VODA IZ PIPE sta MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR RS ter MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE RS. Ministrstvi sta certifikat prejeli na svetovni dan voda dne 22. 3. 2019.

  

Od leve proti desni: Simon Zajc, državni sekretar pri MOP; mag. Pia Vračko, državna sekretarka pri MZ; Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva, 22. 3. 2019

 

INDIVIDUALNE PODELITVE CERTIFIKATA "VODA IZ PIPE" 

zaradi epidemioloških razmer - COVID-19083: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, 27. 10. 2022