Zbornica komunalnega gospodarstva

 

PREJEMNIKI CERTIFIKATAPrva prejemnika in podpornika certifikata VODA IZ PIPE sta MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR RS ter MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE RS. Ministrstvi sta certifikat prejeli na svetovni dan voda dne 22. 3. 2019.

  

Od leve proti desni: Simon Zajc, državni sekretar pri MOP; mag. Pia Vračko, državna sekretarka pri MZ; Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva, 22. 3. 2019

 

INDIVIDUALNE PODELITVE CERTIFIKATA "VODA IZ PIPE" 

zaradi epidemioloških razmer - COVID-19074: Komunala Škofja Loka d.o.o., 13. 5. 2021

073: Občina Škofja Loka, 13. 5. 2021


(Z leve proti desni:) Direktor ZKG Sebastijan Zupanc, župan Občine Škofja Loka Tine Radinja, direktor Komunale Škofja Loka Primož Ržen

 

072: CGS LABS d.o.o., 2. 2. 2021

 

071: MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l., 7. 1. 2021

070: SSI SCHAEFER d.o.o., 22. 11. 2020
069: AMZS d.d., 14. 10. 2020
068: INTERENERGO d.o.o., 15. 9. 2020


067: Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., 21. 8. 20203. PODELITEV CERTIFIKATA "VODA IZ PIPE"

GZS, 26. 6. 2020


Na 3. podelitvi so certifikat Voda iz pipe prejele naslednje organizacije:

  056: Gospodarska zbornica Slovenije

  057: Vrtec Laško

  058: KNAUF INSULATION d.o.o.

  059: JKP Brezovica d.o.o.

  060: Mestna občina Kranj

  061: Občina Rogaška Slatina

  062: Občina Velika Polana

  063: PETROL d.d., Ljubljana

  064: NIL Podatkovne komunikacije, d.o.o.

  065: Komunala Radgona d.o.o.

  066: A1 Slovenija, d.d.

  

2. PODELITEV CERTIFIKATA "VODA IZ PIPE"

5. 11. 2019, GZS

 

Na 2. podelitvi so certifikat Voda iz pipe prejele naslednje organizacije:

035: Občina Laško


036: Komunala Nova Gorica d.d.


037: BASS d.o.o., Celje


038: Občina Cerklje na Gorenjskem


039: Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.


040: Nova KBM d.d. (prvotni prevzemnik certifikata: Abanka d.d.)


041: GRAJSKA PLOŠČAD d.o.o.


042: ETA d.o.o. CERKNO


043: JP Komunala Vodice, d.o.o.


044: THERMANA d.d.


045: Inštitut za vode Republike Slovenije


046: Osnovna šola Toma Brejca


047: Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s.r.l.


048: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.


049: OŠ Simona Jenka Kranj


050: JAVNO PODJETJE PRLEKIJA d.o.o.


051: AstraZeneca UK Limited, Podružnica v Sloveniji


052: Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o.


053: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.


054: Komunala Ribnica d.o.o.


055: DEICHMANN d.o.o.

 

 

 

1. PODELITEV CERTIFIKATA "VODA IZ PIPE"

19. 4. 2019, GZS

 

Prve organizacije so prejele certifikat "Voda iz pipe" dne 19. 4. 2019 pod naslednjo zaporedno številko:

003: Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

004: Komunala Novo mesto d.o.o.

005: Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

006: Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.

007: Komunala Tržič d.o.o. 

008: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

009: Odstopili od certifikata

010: Komunala Zagorje, d.o.o. 

011: KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o.

012: Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. 

013: KSP Hrastnik, d.d. 

014: JEKO, d.o.o. 

015: Javne službe Ptuj, d.o.o. 

016: ŽALE Javno podjetje, d.o.o. 

017: Javno komunalno podjetje Log d.o.o. 

018: Javno podjetje EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej 

019: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. 

020: Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica 

021: JKP Šentjur, javno komunalno podjetje, d.o.o. 

022: OKP Rogaška Slatina, d.o.o. 

023: Komunalno podjetje Ptuj d.d. 

024: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. 

025: Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. 

026: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o. 

027: Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. 

028: Javno komunalno podjetje KOMUNALA Kočevje d.o.o. 

029: HYDROVOD d.o.o. 

030: Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. 

031: Komunala Radovljica, d.o.o. 

032: AquafilSLO d.o.o. 

033: Infrastruktura Bled d.o.o.

034: KOSTAK d.d.

 

 

Naslednja podelitev certifikata VODA IZ PIPE bo predvidoma potekala jeseni 2020. K pridobitvi certifikata lahko pristopite TU