Zbornica komunalnega gospodarstva

 

PREJEMNIKI CERTIFIKATAPrva prejemnika in podpornika certifikata VODA IZ PIPE sta MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR RS ter MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE RS. Ministrstvi sta certifikat prejeli na svetovni dan voda dne 22. 3. 2019.

  

Od leve proti desni: Simon Zajc, državni sekretar pri MOP; mag. Pia Vračko, državna sekretarka pri MZ; Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva

 

1. PODELITEV CERTIFIKATA "VODA IZ PIPE"

19. 4. 2019, GZS

 

Prve organizacije so prejele certifikat "Voda iz pipe" dne 19. 4. 2019 pod naslednjo zaporedno številko:

 • 003: Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice
 • 004: Komunala Novo mesto d.o.o.
 • 005: Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.
 • 006: Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.
 • 007: Komunala Tržič d.o.o. 
 • 008: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
 • 009: JERA mix d.o.o. 
 • 010: Komunala Zagorje, d.o.o. 
 • 011: KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o.
 • 012: Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. 
 • 013: KSP Hrastnik, d.d. 
 • 014: JEKO, d.o.o. 
 • 015: Javne službe Ptuj, d.o.o. 
 • 016: ŽALE Javno podjetje, d.o.o. 
 • 017: Javno komunalno podjetje Log d.o.o. 
 • 018: Javno podjetje EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej 
 • 019: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. 
 • 020: Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica 
 • 021: JKP Šentjur, javno komunalno podjetje, d.o.o. 
 • 022: OKP Rogaška Slatina, d.o.o. 
 • 023: Komunalno podjetje Ptuj d.d. 
 • 024: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. 
 • 025: Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. 
 • 026: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o. 
 • 027: Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. 
 • 028: Javno komunalno podjetje KOMUNALA Kočevje d.o.o. 
 • 029: HYDROVOD d.o.o. 
 • 030: Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. 
 • 031: Komunala Radovljica, d.o.o. 
 • 032: AquafilSLO d.o.o. 
 • 033: Infrastruktura Bled d.o.o.
 • 034: KOSTAK d.d.

 

 

2. PODELITEV CERTIFIKATA "VODA IZ PIPE"

5. 11. 2019, GZS

 

 • 035: Občina Laško
 • 036: Komunala Nova Gorica d.d.
 • 037: BASS d.o.o., Celje
 • 038: Občina Cerklje na Gorenjskem
 • 039: Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
 • 040: Abanka d.d.
 • 041: GRAJSKA PLOŠČAD d.o.o.
 • 042: ETA d.o.o. CERKNO
 • 043: JP Komunala Vodice, d.o.o.
 • 044: THERMANA d.d.
 • 045: Inštitut za vode Republike Slovenije
 • 046: Osnovna šola Toma Brejca
 • 047: Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s.r.l.
 • 048: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
 • 049: OŠ Simona Jenka Kranj
 • 050: JAVNO PODJETJE PRLEKIJA d.o.o.
 • 051: AstraZeneca UK Limited, Podružnica v Sloveniji
 • 052: Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o.
 • 053: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.
 • 054: Komunala Ribnica d.o.o.
 • 055: DEICHMANN d.o.o.

 


 

Naslednja podelitev certifikata VODA IZ PIPE bo predvidoma potekala spomladi 2020. K pridobitvi certifikata lahko pristopite TU