Zbornica komunalnega gospodarstva

 

ZAVEZA CERTIFIKATA

 

Organizacija certifikat pridobi s podpisom Zaveze certfikata Voda iz pipe.

S podpisom Zaveze certifikata Voda iz pipe se organizacija zavezuje, da:

  • bo v poslovnih prostorih in na dogodkih, ki jih organizira, ponujala pitno vodo iz pipe;
  • bo k pitju pitne vode iz pipe spodbujala svoje zaposlene, partnerje, podizvajalce in ostale deležnike;
  • bo zaposlene in ostale deležnike ozaveščala, da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo ter da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi;
  • bo pitno vodo iz pipe stregla v steklenih vrčih in kozarcih ter se bo, kadar je le mogoče, izogibala ponujanju predpakirane vode.

Izjeme veljajo:

  • za druge ponudnike gostinskih storitev v poslovnih prostorih organizacije; za ponudnike pijač in prigrizkov iz avtomatov v poslovnih prostorih organizacije; ob protokolarnih dogodkih, kjer ponujanje odprtih pijač ni dovoljeno;
  • v primeru zdravstvene neustreznosti vode iz pipe;
  • v primeru športnih ali podobnih prireditev, kjer zagotavljanje pitne vode iz pipe ni možno;
  • v drugih izjemnih primerih, kjer zaveze iz objektivnih razlogov ni mogoče izpolnjevati.