Zbornica komunalnega gospodarstva

PREPREČEVANJE (NASTAJANJA) NEVARNIH ODPADKOV

V Evropski Uniji nastane 200 kg odpadkov na osebo na leto. 100 milijonov ton odpadkov nastane na leto. Kar 1/5 odpadkov pa nastane v gospodinjstvih.*

V Sloveniji smo pri preprečevanju nastajanja nevarnih odpadkov na dobri poti, saj smo v primerjavi s preteklimi leti zmanjšali njihovo nastajanje za kar 18 odstotkov. Kljub temu pa je količina nevarnih odpadkov, ki nastane v slovenskih gospodinjstvih, prevelika, saj vsako leto proizvedemo 4800 ton nevarnih odpadkov.

Nevarni odpadki so tisti, v katerih je koncentracija nevarnih snovi takšna, da lahko škoduje okolju, ob nepravilni rabi pa tudi našemu zdravju. Opremljeni so s simboli za nevarne snovi, ki sporočajo, da so te snovi eksplozivne, strupene ali nevarne.

Nevarne snovi vsebujejo številni izdelki, ki še vedno prepogosto pristanejo med odpadki, na primer čistila, barve in topila, kisline in baze, odpadna motorna olja, pesticidi, fluorescentne žarnice, fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro, akumulatorji, litij-ionske baterije, zdravila, kozmetična sredstva, raznovrstni gospodinjski produkti, ki nosijo oznako nevarnih snovi, ter odpadna električna in elektronska oprema.

Trendi hitre potrošnje nam narekujejo, da izdelke, kot so kozmetika, barve in čistila, potem ko odslužijo svojemu namenu, preprosto zavržemo in kupimo nove, gospodinjske aparate, telefone in drugo elektronsko opremo pa zamenjamo, še preden bi jih poskušali popraviti ali pomislili o uporabi alternativ.

Takšen odnos je potrebno spremeniti. Nastanek nevarnih odpadkov lahko preprečimo, tako, da zmanjšamo njihovo uporabo, in ko je le mogoče, poiščemo okolju prijaznejše alternative.

ČAS JE, DA OKOLJE PRENEHAMO ZASTRUPLJATI Z NEVARNIMI SNOVMI!

Izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, narava ne zmore predelati, kar se pozna tako na okolju kot tudi našem zdravju, zato je pomembno, da zmanjšamo njihovo porabo in smo dosledni pri ravnanju z njimi. Kako?

Doma: Čistila izdelajte sami, elektronsko opremo si sposodite ali nedelujočo popravite. Uporabljajte baterije, ki jih je mogoče polniti in proučite lokalne predpise o varnem odlaganju nevarnih proizvodov.

V trgovini: Kupujte izdelke, označene s priznanim znakom za okolje. Kupujte naravne kozmetične izdelke ali kozmetiko izdelajte sami. Kupujte energijsko učinkovite sijalke.

Na vrtu: Izogibajte se uporabi pesticidov in vrta ne zalivajte z odpadno vodo.

V pisarni: Omejite tiskanje in uporabljajte naravna črnila. Pripravite smernice in navodila za varno odlaganje nevarnih odpadkov.

Cilj letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov je zmanjšati količino nevarnih odpadkov, preprečiti njihovo nastajanje in spodbujati pravilno ravnanje z njimi.

(*Vir: Preprečevanje nevarnih odpadkov v Evropi - stanje 2015. EGP).

V Sloveniji je koordinator Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov 2018

v soorganizaciji z