Zbornica komunalnega gospodarstva

PREPREČEVANJE IN PONOVNA UPORABA


Vsak dan ustvarimo več odpadkov. Na leto vsak izmed nas zavrže več kot 82 kg hrane, v črnih zabojnikih in na odlagališčih pa vsako leto konča več kot 10 kg stvari, ki so še uporabne. Preprečevanje nastajanja odpadkov in ponovna uporaba sta dejanji, ki ju moramo  spodbujati vsa komunalna podjetja!

V sklopu pobude Skupaj za boljšo družbo si prizadevamo zmanjšati količino odpadkov (predvsem zavržene hrane), spodbujati ponovno uporabo in do sebe, okolja ter denarnice odgovorno potrošništvo.

Naši cilji so:

  • spodbujati ponovno uporabo – podarjanje, prodajo ali zamenjavo predmetov, ki jih občani ne potrebujejo več, in spodbujanje, da tudi sami uporabljajo stvari iz druge roke;
  • zmanjševati količine zavržene hrane;
  • usmerjati še uporabne dobrine tja, kjer jih družba najbolj potrebuje;
  • preprečevati, da bi v črnem zabojniku in na odlagališču pristale stvari, ki spadajo v center ponovne uporabe ali v zbirni center;
  • spodbujati premišljeno in do sebe, okolja in denarnice odgovorno potrošništvo.

Več informacij o ponovni uporabi najdete na spodnjih povezavah: