Zbornica komunalnega gospodarstva

Komisija za ekonomiko

Na Upravnem odboru ZKG so bili za mandatno dobo štirih let imenovani člani Komisije za ekonomiko:

 

 Primož Jurca

TELO:

KOMISIJA ZA EKONOMIKO

MANDATNO OBDOBJE:

2019 – 2023

ŠT.:

PODJETJE:

IME IN PRIIMEK:

FUNKCIJA:

1

HYDROVOD d.o.o.

Antun Gašparac

Predsednik

2

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Tatjana Arčan

Podpredsednica

3

BASS d.o.o., Celje

Matjaž Centrih

Član

4

HYDROVOD d.o.o.

Dušan Justin

Član

5

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.

Marija Slavič

Članica

6

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

Brigita Šen Kreže

Članica

7

JKP Brezovica d.o.o.

Monika Pulko Jurca

Članica

8

JKP Grosuplje d.o.o.

Tatjana Vozlič

Članica

9

JKP d.o.o. Slovenske Konjice

 

 

10

JP Komunala Črnomelj d.o.o.

Samo Kavčič 

Član

11 JP KPV, d.o.o.  Primož Jurca Član

12

Komunala Brežice d.o.o.

Jože Denžič

Član

13

Komunala Kranj d.o.o.

 

 

14

Komunala Nova Gorica d.d.

Nataša Znidarčič

Članica

15

Komunala Novo mesto d.o.o.

Kristina Ficko

Članica

16

Komunala Ormož d.o.o.

Pavla Majcen

Članica

17

Komunala Ptuj d.d.

Tatjana Hočurščak Sternad

Članica

18

Komunala Radgona d.o.o.

Simona Skaza

Članica

19

Komunala Radovljica, d.o.o.

Mojca Poklukar

Članica

20

Komunala Trebnje d.o.o.

Suzana Judež

Članica

21

Komunala Tržič d.o.o.

Vesna Jekovec

Članica

22

Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.

Marijana Kunc

Članica

23

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Dominika Drev

Članica

24

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

Marta Klemše Černigoj

Članica

25

Kostak d.d.

Darja Modic

Članica

26

KSP Litija d.o.o.

Karmen Potisek

Članica

27

Mariborski vodovod d.d.

Sergej Danč

Član

28

Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.

Darja Petrič

Članica

29

NIGRAD d.d.

Ljuba Fekonja

Članica

30

Prodnik d.o.o.

Karmen Kenk Hribar

Članica

31

Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.

Sara Raspor

Članica

32

SIMBIO d.o.o.

Darja Turk

Članica

33

SNAGA d.o.o.

Franc Dover

Član

34

SLOPAK d.o.o.

Srečko Bukovec

Članica

35

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Darja Rijavec

Članica

 

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva