Zbornica komunalnega gospodarstva

Komisija za ekonomiko

Na Upravnem odboru ZKG so bili za mandatno dobo štirih let imenovani člani Komisije za ekonomiko:


TELO:

KOMISIJA ZA EKONOMIKO

MANDATNO OBDOBJE:

2019 – 2023

ŠT.:

PODJETJE:

IME IN PRIIMEK:

FUNKCIJA:

1

HYDROVOD d.o.o.

Antun Gašparac

Predsednik

2

BASS d.o.o., Celje

Matjaž Centrih

Član

3

HYDROVOD d.o.o.

Dušan Justin

Član

4

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.

Marija Slavič

Članica

5

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

 

 

6

JKP Brezovica d.o.o.

Monika Pulko Jurca

Članica

7

JKP Grosuplje d.o.o.

Tatjana Vozlič

Članica

8

JKP d.o.o. Slovenske Konjice

Franc Dover

Član

9

JP KPV, d.o.o.

 

 

10

Komunala Brežice d.o.o.

Jože Denžič

Član

11

Komunala Kranj d.o.o.

Mojca Jelovčan

Članica

12

Komunala Nova Gorica d.d.

Nataša Znidarčič

Članica

13

Komunala Novo mesto d.o.o.

Kristina Ficko

Članica

14

Komunala Ormož d.o.o.

Pavla Majcen

Članica

15

Komunala Ptuj d.d.

Tatjana Hočurščak Sternad

Članica

16

Komunala Radgona d.o.o.

Simona Skaza

Članica

17

Komunala Radovljica, d.o.o.

Mojca Poklukar

Članica

18

Komunala Trebnje d.o.o.

Suzana Judež

Članica

19

Komunala Tržič d.o.o.

Vesna Jekovec

Članica

20

Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.

Marijana Kunc

Članica

21

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Dominika Drev

Članica

22

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

Marta Klemše Černigoj

Članica

23

Kostak d.d.

Darja Modic

Članica

24

KSP Litija d.o.o.

Karmen Potisek

Članica

25

Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.

Darja Petrič

Članica

26

NIGRAD d.d.

Ljuba Fekonja

Članica

27

Prodnik d.o.o.

Karmen Kenk Hribar

Članica

28

Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.

Sara Raspor

Članica

29

SIMBIO d.o.o.

Darja Turk

Članica

30

SLOPAK d.o.o.

Srečko Bukovec

Članica

31

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Tatjana Arčan

Članica

32

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Darja Rijavec

Članica

 

 

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva