Zbornica komunalnega gospodarstva

Komisija za ekonomiko

Na Upravnem odboru ZKG so bili za mandatno dobo štirih let imenovani člani Komisije za ekonomiko:

TELO:

KOMISIJA ZA EKONOMIKO

MANDATNO OBDOBJE:

2015 - 2019

ŠT.:

PODJETJE:

PRIIMEK IN IME:

FUNKCIJA:

1

Hydrovod d.o.o.

Gašparac Antun

predsednik

2

Vodovod - kanalizacija, d.o.o. Celje

Arčan Tatjana

podpredsednica

3

Javno komunalano podjetja Grosuplje d.o.o.

Vozlič Tatjana

članica

4

KSP Litija d.o.o.

Potisek Karmen

članica

5

JKP Prodnik d.o.o.

Kenk Hribar Karmen

članica

6

Hydrovod d.d.

Justin Dušan

član

7

Komunala Novo mesto d.o.o.

Redling Darinka

članica

8

KSD d.o.o. Ajdovščina

Klemše Črnigoj Marta

članica

9

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Drev Dominika

članica

10

Komunala Brežice d.o.o.

Denžič Jože

član

11

Komunala Radovljica d.o.o.

Poklukar Mojca

članica

12

Kostak d.d.

Kermc Maja

članica

13

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Turk Mitja

član

14

Simbio, d.o.o

Turk Darja

članica

15

Komunala Radgona d.o.o.

Erlih Zlatko

član

16

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Rijavec Darja

članica

17

Marjetica Koper d.o.o.

Škerlič Tjaša

članica

18

Komunala Nova Gorica d.d.

Znidarčič Nataša

članica

 19 Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. Primož Ržen član

 

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva