Zbornica komunalnega gospodarstva

Komisija za ekonomiko

Na Upravnem odboru ZKG so bili za mandatno dobo štirih let imenovani člani Komisije za ekonomiko:


TELO:

KOMISIJA ZA EKONOMIKO

MANDATNO OBDOBJE:

2019 – 2023

ŠT.:

PODJETJE:

IME IN PRIIMEK:

FUNKCIJA:

1

HYDROVOD d.o.o.

Antun Gašparac

Predsednik

2

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Tatjana Arčan

Podpredsednica

3

BASS d.o.o., Celje

Matjaž Centrih

Član

4

HYDROVOD d.o.o.

Dušan Justin

Član

5

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.

Marija Slavič

Članica

6

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

 

 

7

JKP Brezovica d.o.o.

Monika Pulko Jurca

Članica

8

JKP Grosuplje d.o.o.

Tatjana Vozlič

Članica

9

JKP d.o.o. Slovenske Konjice

 

 

10

JP KPV, d.o.o.

 

 

11

Komunala Brežice d.o.o.

Jože Denžič

Član

12

Komunala Kranj d.o.o.

 

13

Komunala Nova Gorica d.d.

Nataša Znidarčič

Članica

14

Komunala Novo mesto d.o.o.

Kristina Ficko

Članica

15

Komunala Ormož d.o.o.

Pavla Majcen

Članica

16

Komunala Ptuj d.d.

Tatjana Hočurščak Sternad

Članica

17

Komunala Radgona d.o.o.

Simona Skaza

Članica

18

Komunala Radovljica, d.o.o.

Mojca Poklukar

Članica

19

Komunala Trebnje d.o.o.

Suzana Judež

Članica

20

Komunala Tržič d.o.o.

Vesna Jekovec

Članica

21

Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.

Marijana Kunc

Članica

22

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Dominika Drev

Članica

23

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

Marta Klemše Černigoj

Članica

24

Kostak d.d.

Darja Modic

Članica

25

KSP Litija d.o.o.

Karmen Potisek

Članica

26

Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.

Darja Petrič

Članica

27

NIGRAD d.d.

Ljuba Fekonja

Članica

28

Prodnik d.o.o.

Karmen Kenk Hribar

Članica

29

Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.

Sara Raspor

Članica

30

SIMBIO d.o.o.

Darja Turk

Članica

31

SLOPAK d.o.o.

Srečko Bukovec

Članica

32

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Darja Rijavec

Članica

 

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva