Zbornica komunalnega gospodarstva

Komisija za ekonomiko

Na Upravnem odboru ZKG so bili za mandatno dobo štirih let imenovani člani Komisije za ekonomiko:

 

TELO:

KOMISIJA ZA EKONOMIKO

MANDATNO OBDOBJE:

2019 - 2023

ŠT.:

PODJETJE:

IME IN PRIIMEK:

FUNKCIJA:

1

HYDROVOD d.o.o.

Antun Gašparac

Predsednik

2

BASS d.o.o., Celje

Matjaž Centrih

Član

3

HYDROVOD d.o.o.

Dušan Justin

Član

4

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.

Marija Slavič

Članica

5

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

Primož Ržen

Član

6

JKP Brezovica d.o.o.

Monika Pulko Jurca

Članica

7

JKP d.o.o. Slovenske Konjice

Franc Dover

Član

8

JP KPV, d.o.o.

Klavdija Plestenjak

Članica

9

Komunala Brežice d.o.o.

Jože Denžič

Član

10

Komunala Kranj d.o.o.

Mojca Jelovčan

Članica

11

Komunala Nova Gorica d.d.

Nataša Znidarčič

Članica

12

Komunala Novo mesto d.o.o.

Kristina Ficko

Članica

13

Komunala Ormož d.o.o.

Pavla Majcen

Članica

14

Komunala Ptuj d.d.

Tatjana Hočurščak Sternad

Članica

15

Komunala Radgona d.o.o.

Simona Skaza

Članica

16

Komunala Radovljica, d.o.o.

Mojca Poklukar

Članica

17

Komunala Trebnje d.o.o.

Suzana Judež

Članica

18

Komunala Tržič d.o.o.

Vesna Jekovec

Članica

19

Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.

Marijana Kunc

Članica

20

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Dominika Drev

Članica

21

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

Marta Klemše Črnigoj

Članica

22

Kostak d.d.

Darja Modic

Članica

23

KSP Litija d.o.o.

Karmen Potisek

Članica

24

Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.

Darja Petrič

Članica

25

NIGRAD d.d.

Ljuba Fekonja

Članica

26

Prodnik d.o.o.

Karmen Kenk Hribar

Članica

27

Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s.r.l.

Sara Raspor

Članica

28

SIMBIO d.o.o.

Darja Turk

Članica

29

SLOPAK d.o.o.

Srečko Bukovec

Članica

30

Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.

Tatjana Arčan

Članica

31

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Darja Rijavec

Članica

 


Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva