Zbornica komunalnega gospodarstva

Komisija za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Na Upravnem odboru ZKG so bili za mandatno dobo štirih let imenovani člani Komisije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda:

 

TELO:

KOMISIJA ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

MANDATNO OBDOBJE:

2019 – 2023

ŠT.:

PODJETJE:

IME IN PRIIMEK:

FUNKCIJA:

1

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Marko Cvikl

Predsednik

2

JP VOKA SNAGA d.o.o.

Boštjan Mišmaš

Podpredsednik

3

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

Tomaž Tušar

Član

4

JKP Brezovica d.o.o.

Gorazd Krompič

Član

5

JKP Grosuplje d.o.o.

Sandi Hribar

Član

6

JP KPV, d.o.o.

Mojca Usenik Plečnik

Članica

7

Komunala Brežice d.o.o.

Miha Pšeničnik

Član

8

Komunala Kranj d.o.o.

Zoran Arnež

Član

9

Komunala Novo mesto d.o.o.

Simon Lukšič

Član

10 Komunala Odtok d.o.o. Andrej Sitar Član

11

Komunala Ormož d.o.o.

Pavla Majcen

Članica

12

Komunala Ptuj d.d.

Jernej Šömen

Član

13

Komunala Radgona d.o.o.

Tadeja Zupančič

Članica

14

Komunala Radovljica, d.o.o.

Davor Jerala

Član

15

Komunala Trbovlje, d.o.o.

Gašper Princ

Član

16

Komunala Trebnje d.o.o.

Jože Granda

Član

17

Komunala Tržič d.o.o.

 

 

18

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Nataša Uranjek

Članica

19

Kostak d.d.

Andrej Škofljanec

Član

20

KOVOD Postojna, d.o.o.

Tjaša Smrdel

Članica

21

Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Peter Švagelj

Član

22

KSP Litija d.o.o.

Roman Ciglar

Član

23

Komunala Škofja Loka d.o.o.

Mojca Müller

Članica

24

Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.

Alan Peroša

Član

25

NIGRAD d.d.

Dejan Tacer

Član

26

Prodnik d.o.o.

Jaka Plečko

Član

27

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Mitja Gorjan

Član


 
Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva

 


lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz registriranim uporabnikom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je na dnu te strani).