Zbornica komunalnega gospodarstva

Komisija za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Na Upravnem odboru ZKG so bili za mandatno dobo štirih let imenovani člani Komisije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda:

TELO:

KOMISIJA ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

MANDATNO OBDOBJE:

2019 – 2023

ŠT.:

PODJETJE:

IME IN PRIIMEK:

FUNKCIJA:

1

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Marko Cvikl

Predsednik

2

JP VOKA SNAGA d.o.o.

Boštjan Mišmaš

Podpredsednik

3

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

Damijan Kacin

Član

4

JKP Brezovica d.o.o.

Gorazd Krompič

Član

5

JKP Grosuplje d.o.o.

Sandi Hribar

Član

6

JP KPV, d.o.o.

Mojca Plečnik Usenik

Članica

7

Kolektor Sisteh d.o.o.

Aleš Verbnik

Član

8

Komunala Brežice d.o.o.

Miha Pšeničnik

Član

9

Komunala Kranj d.o.o.

Zoran Arnež

Član

10

Komunala Novo mesto d.o.o.

Simon Lukšič

Član

11

Komunala Odtok d.o.o.

Andrej Sitar

Član

12

Komunala Ormož d.o.o.

Pavla Majcen

Članica

13

Komunala Ptuj d.d.

Jernej Šömen

Član

14

Komunala Radgona d.o.o.

Tadeja Zupančič

Članica

15

Komunala Radovljica, d.o.o.

Davor Jerala

Član

16

Komunala Trbovlje, d.o.o.

Tomislav Dolar

Član

17

Komunala Trebnje d.o.o.

Jože Granda

Član

18

Komunala Tržič d.o.o.

 

 

19

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Nataša Uranjek

Članica

20

Kostak d.d.

Andrej Škofljanec

Član

21

KOVOD Postojna, d.o.o.

Tjaša Smrdel

Članica

22

Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Peter Švagelj

Član

23

KSP Litija d.o.o.

Roman Ciglar

Član

24

Komunala Škofja Loka d.o.o.

Mojca Müller

Članica

25

Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.

Alan Peroša

Član

26

NIGRAD d.d.

Dejan Tacer

Član

27

Prodnik d.o.o.

Jaka Plečko

Član

28

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Mitja Gorjan

Član


Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva

 


lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz registriranim uporabnikom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je na dnu te strani).