Zbornica komunalnega gospodarstva

Komisija za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Na Upravnem odboru ZKG so bili za mandatno dobo štirih let imenovani člani Komisije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda:

 

TELO:

KOMISIJA ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

MANDATNO OBDOBJE:

2019 – 2023

ŠT.:

PODJETJE:

IME IN PRIIMEK:

FUNKCIJA:

1

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Marko Cvikl

Predsednik

2

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

Tomaž Tušar

Član

3

JKP Brezovica d.o.o.

Gorazd Krompič

Član

4

JP KPV, d.o.o.

Mojca Plečnik Usenik

Članica

5

JP VOKA SNAGA d.o.o.

Boštjan Mišmaš

Podpredsednik

6

Komunala Brežice d.o.o.

Miha Pšeničnik

Član

7

Komunala Kranj d.o.o.

Zoran Arnež

Član

8

Komunala Novo mesto d.o.o.

Simon Lukšič

Član

9

Komunala Ormož d.o.o.

Pavla Majcen

Članica

10

Komunala Ptuj d.d.

Jernej Šömen

Član

11

Komunala Radgona d.o.o.

Tadeja Zupančič

Članica

12

Komunala Radovljica, d.o.o.

Davor Jerala

Član

13

Komunala Trbovlje, d.o.o.

Gašper Princ

Član

14

Komunala Trebnje d.o.o.

Jože Granda

Član

15

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Nataša Uranjek

Članica

16

Kostak d.d.

Andrej Škofljanec

Član

17

KOVOD Postojna, d.o.o.

Tjaša Smrdel

Članica

18

Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Peter Švagelj

Član

19

KSP Litija d.o.o.

Roman Ciglar

Član

20

Loška komunala, d.d. Škofja Loka

Mojca Müller

Članica

21

Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.

Alan Peroša

Član

22

NIGRAD d.d.

Dejan Tacer

Član

23

Prodnik d.o.o.

Jaka Plečko

Član

24

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Mitja Gorjan

Član

25

JKP Grosuplje d.o.o.

Sandi Hribar

Član

 
Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva

 


lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz registriranim uporabnikom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je na dnu te strani).