Zbornica komunalnega gospodarstva

Komisija za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Na Upravnem odboru ZKG so bili za mandatno dobo štirih let imenovani člani Komisije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda:

TELO:

KOMISIJA ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

MANDATNO OBDOBJE:

2015 - 2019

ŠT.:

PODJETJE:

PRIIMEK IN IME:

FUNKCIJA:

1

Vodovod - kanalizacija, d.o.o. Celje

Cvikl Marko

predsednik

2

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

Hribar Sandi

član

3

KSP Litija d.o.o.

Ciglar Roman

član

4

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

Krompič Gorazd

član

5

JKP Prodnik d.o.o.

Waschl Inge

član

6

Komunalno podjetje Ptuj d. d.

Šömen Jernej

član

7

Komunala Novo mesto d.o.o.

Lukšič Simon

član

8

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Uranjek Nataša

član

9

Komunala Brežice d.o.o.

Pšeničnik Miha

član

10

Komunala Radovljica d.o.o.

Šalej Simona

član

11

Vodovodi - kanalizacija Nova Gorica d. d.

Gorjan Mitja

član

12

Marjetica Koper d.o.o. - s. r. l.

Peroša Alan

član

13

Kostak d. d.

Senica Sabina

član

14

Komunala Radgona d.o.o.

Šoštarič Tomi

član

15

16

17

18

Komunala Kranj d.o.o.

Marbo okolje d.o.o.

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Mojca Košir Štojs

Alenka Markun

Tomaž Tušar

Boštjan Mišmaš

član

član

član

član

 

 


Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva

lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz registriranim uporabnikom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je na dnu te strani).