Zbornica komunalnega gospodarstva

Na Upravnem odboru ZKG so bili za mandatno dobo štirih let imenovani člani Komisije za MKČN:

TELO:

PODKOMISIJA ZA MKČN

MANDATNO OBDOBJE:

2015 - 2019

ŠT.:

PODJETJE:

PRIIMEK IN IME:

FUNKCIJA:

1

JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Ljubljana Boštjan Mišmaš predsednik

2

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

Šilc Tjaša

član

3

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

Krompič Gorazd

član

4

Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.

Pjevović Kim

član

5

Komunala Novo mesto d.o.o.

Bernardka Cimrmančič

član

6

Vodovod - kanalizacija, d.o.o. Celje

Čerič Tanja

član

7

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Uranjek Nataša

član

8

Kostak d.d.

Leskovar Nina

član

9

Komunala Radgona d.o.o.

Dimec Andrej

član

10

Roto d.o.o.

Matjaž Pavlinjek

član

 

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva