Zbornica komunalnega gospodarstva

Na Upravnem odboru ZKG so bili za mandatno dobo štirih let imenovani člani Komisije za MKČN:

TELO:

PODKOMISIJA ZA MKČN

MANDATNO OBDOBJE:

2019 – 2023

ŠT.:

PODJETJE:

IME IN PRIIMEK:

FUNKCIJA:

1

JP VOKA SNAGA d.o.o.

Boštjan Mišmaš

Član

2

Komunala Brežice d.o.o.

Simona Šekoranja

Članica

3

Komunala Novo mesto d.o.o.

Bernardka Cimrmančič

Članica

4

Komunala Radgona d.o.o.

Tadeja Zupančič

Članica

5

Komunala Trebnje d.o.o.

Marko Glogovič

Član

6

Komunala Tržič d.o.o.

Tina Božič

Članica

7

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Nataša Uranjek

Članica

8

Kostak d.d.

Tit Dokler

Član

9

KOVOD Postojna, d.o.o.

Ana Jelovčan

Članica

10

Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Peter Švagelj

Član

11

KSP Litija d.o.o.

Marta Peršin

Članica

12

Loška komunala, d.d. Škofja Loka

Anže Sodnik

Član

13

Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.

Tjaša Kozlovič Bobič

Članica

14

NIGRAD d.d.

Primož Rebrec

Član

15

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Tanja Čerič

Članica

16

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Mojca Lapajne

Članica

17

JKP Grosuplje d.o.o.

Tjaša Šilc

Članica

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva