Zbornica komunalnega gospodarstva

Na Upravnem odboru ZKG so bili za mandatno dobo štirih let imenovani člani Komisije za MKČN:

TELO:

PODKOMISIJA ZA MKČN

MANDATNO OBDOBJE:

2019 – 2023

ŠT.:

PODJETJE:

IME IN PRIIMEK:

FUNKCIJA:

1

JP VOKA SNAGA d.o.o.

Boštjan Mišmaš

Predsednik

2

JKP Grosuplje d.o.o.

Tjaša Šilc

Članica

3

Komunala Brežice d.o.o.

Simona Šekoranja

Članica

4

Komunala Novo mesto d.o.o.

Bernardka Cimrmančič

Članica

5

Komunala Radgona d.o.o.

Tadeja Zupančič

Članica

6

Komunala Trebnje d.o.o.

Marko Glogovič

Član

7

Komunala Tržič d.o.o.

Tina Božič

Članica

8

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Nataša Uranjek

Članica

9

Kostak d.d.

Tit Dokler

Član

10

KOVOD Postojna, d.o.o.

Ana Jelovčan

Članica

11

Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Peter Švagelj

Član

12

KSP Litija d.o.o.

Marta Peršin

Članica

13

Komunala Škofja Loka d.o.o.

Anže Sodnik

Član

14

Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.

Kim Pjevović

Članica

15

NIGRAD d.d.

Primož Rebrec

Član

16

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Tanja Čerič

Članica

17

 

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Mojca Lapajne

ČlanicaAvtor: Zbornica komunalnega gospodarstva