Zbornica komunalnega gospodarstva

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Na Upravnem odboru ZKG so bili za mandatno dobo štirih let imenovani člani Komisije za pogrebno in pokopališko dejavnost:

 


TELO:

KOMISIJA ZA POGREBNO IN POKOPALIŠKO DEJAVNOST

MANDATNO OBDOBJE:

2019 – 2023

ŠT.:

PODJETJE:

IME IN PRIIMEK:

FUNKCIJA:

1

ŽALE, d.o.o.

mag. Robert Martinčič

Predsednik

2

Javne službe Ptuj d.o.o.

Peter Bezjak

Član

3

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

Marko Gnezda

Član

4

JKP Log d.o.o.

Marjetica Tasič Bukovec

Članica

5

JKP Grosuplje d.o.o.

David Kastelic

Član

6

JKP Žalec, d.o.o.

Lidija Milutin

Članica

7

Komunala Brežice d.o.o.

Mitja Stergar

Član

8

Komunala Kranj d.o.o.

Jure Kristan

Član

9

Komunala Nova Gorica d.d.

Boštjan Milavec

Član

10

Komunala Novo mesto d.o.o.

Simon Štukelj

Član

11

Komunala Trebnje d.o.o.

Bojana Rebolj

Članica

12

Komunala Tržič d.o.o.

Damjan Meglič

Član

13

Kostak d.d.

Samantha Zobec

Članica

14

Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.

Tamara Petrica

Članica

15

Pogrebno podjetje Maribor d.d.

mag. Lidija Pliberšek

Članica

16

Prodnik d.o.o.

 

 Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva