Zbornica komunalnega gospodarstva

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Upravni odbor ZKG je za mandatno dobo štirih let imenoval člane Komisije za pogrebno in pokopališko dejavnost:TELO:

KOMISIJA ZA POGREBNO IN POKOPALIŠKO DEJAVNOST

MANDATNO OBDOBJE:

2019 – 2023

ŠT.:

PODJETJE:

IME IN PRIIMEK:

FUNKCIJA:

1

ŽALE, d.o.o.

mag. Robert Martinčič

Predsednik

2

Pogrebno podjetje Maribor d.d.

mag. Lidija Pliberšek

Podpredsednica

3

JKP LOG d.o.o.

Marjetica Tasič Bukovec

Podpredsednica

4

Javne službe Ptuj d.o.o.

Peter Bezjak

Član

5

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

Brigita Šen Kreže

Članica

6

JKP Grosuplje d.o.o.

Kastelic David

Član

7

JKP Žalec, d.o.o.

Lidija Milutin

Članica

8

Komunala Brežice d.o.o.

Mitja Stergar

Član

9

Komunala Kranj d.o.o.

Jure Kristan

Član

10

Komunala Nova Gorica d.d.

Boštjan Milavec

Član

11

Komunala Novo mesto d.o.o.

Simon Štukelj

Član

12

Komunala Trebnje d.o.o.

Bojana Rebolj

Članica

13

Komunala Tržič d.o.o.

Damjan Meglič

Član

14

Kostak d.d.

Samantha Zobec

Članica

15

Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.

Tamara Petrica

Članica

16

Prodnik d.o.o.

Jaka Plečko

Član

 


Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva