Zbornica komunalnega gospodarstva

Komisija za urejanje in čiščenje javnih površin


Upravni odbor ZKG je za mandatno dobo štirih let imenoval člane Komisije za urejanje in čiščenje javnih površin:

TELO:

KOMISIJA ZA UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

MANDATNO OBDOBJE:

2019 – 2023

ŠT.:

PODJETJE:

IME IN PRIIMEK:

FUNKCIJA:

1

Komunala Nova Gorica d.d.

Darko Ličen

Predsednik

2

JKP d.o.o. Slovenske Konjice

 

 

3

BIOS, d.o.o., Tržič

 

 

4

Javne službe Ptuj d.o.o.

Peter Bezjak

Član

5

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

Simon Hvala

Član

6

JKP Grosuplje d.o.o.

Branko Novak

Član

7

JKP Žalec, d.o.o.

Dušan Pungartnik

Član

8

JP VOKA SNAGA d.o.o.

Matjaž Karner

Član

9

KOMUNA Beltinci d.o.o.

Dejan Klemenčič

Član

10

Komunala Brežice d.o.o.

Krištof Klemen Žnideršič

Član

11

Komunala Kranj d.o.o.

Jure Kristan

Član

12

Komunala Nova Gorica d.d.

Uroš Rosa

Član

13

Komunala Novo mesto d.o.o.

Ivan Šašek

Član

14

Komunala Radovljica, d.o.o.

Matija Žiberna

Član

15

Komunala Trebnje d.o.o.

Janez Zaletel

Član

16

Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.

Matjaž Kurent

Član

17

Kostak d.d.

Janez Kozole

Član

18

Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.

Danica Škerbec Turk

Članica

19

NIGRAD d.d.

Dejan Stević

Član

20

SIMBIO d.o.o.

Aleš Ljubek

Član

21 SNAGA d.o.o. Franc Dover Član

22

SLOPAK d.o.o.

 

 

23

Tisa d.o.o.

Lena Marion

Članica

 

Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva