Zbornica komunalnega gospodarstva

Komisija za urejanje in čiščenje javnih površin


Upravni odbor ZKG je za mandatno dobo štirih let imenoval člane Komisije za urejanje in čiščenje javnih površin:

TELO:

KOMISIJA ZA UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

MANDATNO OBDOBJE:

2019 - 2023

ŠT.:

PODJETJE:

IME IN PRIIMEK:

FUNKCIJA:

1

Komunala Novo mesto d.o.o.

Gregor Klemenčič

Predsednik

2

BIOS, d.o.o., Tržič

Silvo Buček

Član

3

Javne službe Ptuj d.o.o.

Peter Bezjak

Član

4

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

Igor Bonča

Član

5

JKP d.o.o. Slovenske Konjice

Franc Dover

Član

6

JKP Žalec, d.o.o.

Dušan Pungartnik

Član

7

JP VOKA SNAGA d.o.o.

Matjaž Karner

Član

8

KOMUNA Beltinci d.o.o.

Dejan Klemenčič

Član

9

Komunala Brežice d.o.o.

Krištof Klemen Žnideršič

Član

10

Komunala Kranj d.o.o.

Jure Kristan

Član

11

Komunala Nova Gorica d.d.

Silva Jug Bergant

Članica

12

Komunala Novo mesto d.o.o.

Ivan Šašek

Član

13

Komunala Radovljica, d.o.o.

Matija Žiberna

Član

14

Komunala Trebnje d.o.o.

Janez Zaletel

Član

15

Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.

Matjaž Kurent

Član

16

Kostak d.d.

Janez Kozole

Član

17

Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.

Danica Škerbec Turk

Članica

18

NIGRAD d.d.

Dejan Stević

Član

19

SIMBIO d.o.o.

Sandi Krivec

Član

20

SLOPAK d.o.o.

Marjan Rogelj

Član

21

Tisa d.o.o.

Lena Marion

Članica


Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva