Zbornica komunalnega gospodarstva

Komisija za urejanje in čiščenje javnih površin


Upravni odbor ZKG je do konca mandatnega obdobja 2015 - 2019 imenoval člane Komisije za urejanje in čiščenje javnih površin:

TELO:

KOMISIJA ZA UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

MANDATNO OBDOBJE:

2017 - 2019

ŠT.:

PODJETJE:

PRIIMEK IN IME:

FUNKCIJA:

1.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Gregor Klemenčič

Predsednik

2.

KSP Litija d.o.o.

Bogdan Ahac

Član

3.

JKP Grosuplje d.o.o.

Gorišek Bojan

Član

4.

Komunala Nova Gorica d.d.

Silva Jug Bergant

Član

5.

JKP Žalec d.o.o.

Dušan Pungartnik

Član

6.

Eko-Park d.o.o., Lendava

Dušan Zver

Član

7.

KSP d.d., Sežana

Vlasta Kukanja

Član

8.

Komunala Radovljica d.o.o.

Matija Žiberna

Član

9.

JKP d.o.o., Slovenske Konjice

Franc Dover

Član

10.

Tisa d.o.o.

Lena Marion

Član

11.

Komunala Kranj d.o.o.

Jure Kristan

Član

12.

Kostak d.d.

Janez Kozole

Član

13.

Komunala Trbovlje d.o.o.

Tomislav Dolar

Član

14.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Simon Štukelj

Član

15.

16.

17.

18.

Bios d.o.o.

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

Marjetica Koper d.o.o., s.r.l.

Komuna, JKP Beltinci d.o.o.

Silvo Buček

Peter Črnilogar

Danica Škerbec Turk

Dejan Klemenčič

Član

Član

Članica

Član


Avtor: Zbornica komunalnega gospodarstva