Zbornica komunalnega gospodarstva

Zbornica komunalnega gospodarstva

Zbornica komunalnega gospodarstva je samostojno, prostovoljno, nepridobitno in interesno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na področju komunalnih dejavnosti.

Zbornica komunalnega gospodarstva je samostojni sestavni del Gospodarske zbornice Slovenije.

Zbornica komunalnega gospodarstva samostojno sprejema in uveljavlja stališča svojih članov v okviru GZS in v razmerjih do zunanjih dejavnikov v R Sloveniji in na ravni Evropske Skupnosti, vključno s sodelovanjem z uradnimi organi in zastopstvom R Slovenije v institucijah ES in s posameznimi ministrstvi ter na sejah odborov Državnega zbora in Državnega sveta, ko se sprejemajo predpisi, ki še posebej zadevajo interese njenih članov. Zbornica komunalnega gospodarstva izraža in zastopa tudi druge posebne interese komunalnih dejavnosti. 

Delo Zbornice komunalnega gospodarstva je javno za vse člane, ob njihovem soglasju pa tudi za širšo javnost.