Sekretariat ZPSD


mag. Nenad Šutanovac, direktor

GZS - Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 58 98 252
Faks: 01/ 58 98 200
E-pošta:  zpsd@gzs.si


Avtor: ZPSD