Aktualno

Napovednik: 

 • 02. 02. 2017 - Izobraževalni seminar ZDNP, delavnica o odpravljanju najpogostejših kršitev nepremičninskih posrednikov

 • 21.02.2017 -Seminar o izterjavi,

  Na seminarju bo govora o: 
  -        izvršilnih sredstvih s poudarkom na - Izterjavi (registrskih) premičnin in vrednostnih papirjev (prepovedi odtujitve in obremenitve na praktičnih primerih, ipd.);
  -        izterjavi dolga v osebnih stečajih;
  -        poizvedbi in izterjavi dolžnikov v/iz tujine (predvsem Avstrija, Nemčija);
  -        subsidiarni/solidarni odgovornosti lastnika poslovnega prostora v poslovno-stanovanjskih stavbah in poslovnih stavbah;
  -        prijavi terjatev v zapuščinske postopke, ločitev zapuščine, predlogi za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju (pozneje najdeno premoženje) in tek zastaralnih rokov.

 • 03.03.2017 - Komunikacija in javno nastopanje

  Okvirni program delavnice:
  1. modul: Kakovost naše vsakdanje komunikacije
  - Samopodoba in komunikacija.
  - ABeCeda komunikacije.
  - Kako ravnati s konflikti?
  - Interaktivne vaje, delo v parih, delo v skupinah.
  2. modul: Komunikacija in javno nastopanje
  -Prvi vtis in vzpostavljanje cone zaupanja.
  -Empatičnost in poslušanje.
  -Stališča in interesi.
  -Predstavitev programa Akademija Stopinje: Komunikacija in javno nastopanje.Interaktivne vaje, delo v parih, delo v skupinah.