Združenje lesne in pohištvene industrije

Evropske panožne povezave


 

Evropske panožne povezave predstavljajo posamezne sektorje lesne industrije ter so odličen vir informacij, evropskih usmeritev ter panožno usmerjenih aktivnosti.

Evropska komisija, Na gozdu temelječa industrija

European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois). GZS - ZLPI  je član.

European Organisation of the Sawmill Industry (EOS)

European Panel Federation (EPF)

Federation of the European Building Joinery Associations (FEMIB)

European Furniture Industries Confederation (EFIC)

European Office Furniture Federation (FEMB)

European Furniture Manufacturers Federation (UEA)

European Federation for Furniture Retailers (FENA)

European Federation of Premanufactured Building (EFV)

The Confederation of European Paper Industries (CEPI)

Forest-based Sector Technology Platform (FTP)

InnovaWood (IW). An umbrella organisation that integrates four European networks in the Forest, Wood-based and Furniture industries.