ZKI Predsedovanje

KEMIJSKA POLITIKA
KEMIJSKA INDUSTRIJA JE KLJUČNA ZA ZELENI PREHOD


Kemijska industrija je ključna zeleni prehod celotne družbe - ponuja in razvija trajnostne rešitve za številne izzive sodobnega časa. Kot tako imenovana omogočitvena industrija zagotavlja vitalno pomembne materiale, surovine, tehnologije in izdelke za ostalo predelovalno industrijo, gradbeništvo, kmetijstvo, obrt, zdravstvo, veterino in končne potrošnike. Mednarodni in evropski strateški dokumenti jo označujejo kot generator razvoja. Da bo še naprej lahko igrala želeno vlogo, se mora tudi sama preobraziti in pri tem potrebuje vsestransko podporo.

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021, je Združenje kemijske industrije (ZKI) pripravilo spletno stran v slovenščini in angleščini, ki je namenjena komunikaciji o zakonodajnih in drugih zadevah s pristojnimi organi in deležniki na slovenski in evropski ravni tudi po koncu predsedovanja. Podaja aktualne novice in stališča, pa tudi nekaj informacij o evropski in slovenski kemijski industriji ter njunem pomenu. V zvezi s tem je strani na voljo nekaj zanimivih gradiv, ki so jih prispevala evropska združenja, s katerimi ZKI tesno sodeluje in z različnih vidikov osvetljujejo potencial kemijske industrije, da prispeva k zelenem  prehodu celotne družbe.  Toplo vabljeni k prebiranju.

Oglejte si spletni strani za splošno javnost o kemijski industriji: www.pravakemija.si in o plastiki in industriji proizvajalcev plastičnih mas: www.dobrastranplastike.si.Stališča kemijske industrije >

Za svoje nadaljnje delovanje in lastno transformacijo kemijska industrija potrebuje in pričakuje tudi primerne pogoje. Širša podpora je tej industriji potrebna tudi z zagotovitvijo:

  • ustrezne državne infrastrukture in procesov, tudi zakonodajnega okvirja (npr. za uvajanje vodikovih tehnologij, pri in za recikliranje, zajemanje in uporabo ogljika)
  • dostopne obnovljive energije in podpore drugim aktivnostim industrije za razogljičenje,
  • spodbudnega okolja za naložbe in raziskave, razvoj ter uvajanje novih materialov in procesov po načelih krožnega gospodarstva in/ali za zmanjševanje ogljičnega odtisa; med drugim se za pospešitev prehoda predlaga možnost povezave uporabe prihodkov od emisijskih kuponov (ETS) v ekvivalentu zmanjšanega ogljičnega odtisa novo uvedenih tehnologij, za vlaganja v nadaljnjo transformacijo industrije;
  • (pri administrativno-upravnem aparatu države, za pridobivanje različnih dovoljenj itd.) uvedbe enotne točke za integralno obravnavo ter »zelenega pasu« za pospešeno obravnavo projektov, povezanih z zeleno ali digitalno transformacijo,
  • dovolj ustrezno izobraženih in usposobljenih kadrov ter nadaljnjo podporo pri zasnovi in izvajanju usposabljanj. Za zeleni prehod so potrebna popolnoma nova znanja in kompetence na vseh ravneh v podjetjih.
  • priznanja njene ključne pospeševalne vloge za zeleno transformacijo drugih panog in družbe tudi s posebno sektorsko podporo za krepitev njene odpornosti ter pospešitev njene zelene in digitalne preobrazbe (večjimi projekti z evropskimi sredstvi),
  • zadostnega časa za transformacijo.Prihodnost Evrope z evropsko kemijsko industrijo >

Nemogoče je graditi boljšo prihodnost za Evropo brez uspešne evropske kemijske industrije. 

To poročilo je pobuda evropske kemijske industrije, v katerem želimo opisati verjetno pot v smeri uspešne in bolj trajnostne Evrope v letu 2050. To je naša zaveza na poti, ki je pred nami: čistejša, varnejša in bolj krožna. Proizvesti več z manj. Večja pravičnost. Prehod v digitalizacijo. Dinamična odpornost.

Ne želimo le uspešno poslovati v naslednjih 30 letih in kasneje, temveč tudi voditi prehod naše panoge na svetovni ravni s ponujanjem evropskih rešitev za globalne izzive.

Več >>

Evropski Svet za kemično industrijo >> Cefic