Zapri

Arhiv: Orodje OiRA za brezplačno izdelavo ocene tveganja s spletno aplikacijo za ocenjevanje tveganj v mesnicah in klavnicah

V okviru projekta SKUPAJ-gradniki zdravja smo izdelali novo spletno aplikacijo za ocenjevanje tveganj v mesnicah in klavnicah. Orodje OiRA  je bilo pripravljeno v sodelovanju GZS-Podjetniško trgovske zbornice, Sindikata obrti in podjetništva ter Sindikata delavcev trgovine Slovenije. Projekt  »SKUPAJ – gradniki zdravja« - S skupnimi prizadevanji delodajalcev in delojemalcev v trgovinski, storitveni in proizvodni dejavnosti do spoznanja vrednosti preventive« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016  finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

OiRA je brezplačno in preprosto spletno orodje za ocenjevanje tveganja na področju varnosti in zdravja pri delu. Orodje OiRA omogoča identifikacijo tveganj, njihovo ocenjevanje ter določitev ukrepov za odpravo ali zmanjšanje tveganj. Mikro in majhnim delodajalcem omogoča, da na relativno preprost način ocenijo tveganje v svojem podjetju, saj je to pomemben prvi korak za preprečevanje nezgod pri delu in poklicnih bolezni. 

V okviru projekta so bile do sedaj izdelane tri aplikacije in sicer za izdelavo ocene tveganja za:

V Sloveniji številni delodajalci poverijo opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu zunanjim strokovnim službam. Orodje OiRA omogoča delodajalcem, ki se za to dodatno usposobijo, da namesto zunanjih strokovnih služb sami prevzamejo vodenje nalog zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v svojem podjetju in si s tem znižajo stroške poslovanja.

V Sloveniji je do sedaj razvitih 11 orodij za različne dejavnosti, ki jih lahko preizkusite.


 

Fotogalerija