Zapri

SADJARSTVO PRIHODNOSTI, 31. avgust 2021, Poskusni sadovnjak KIS, Brdo pri Lukovici

Konec avgusta je v poskusnem sadovnjaku KIS na Brdu pri Lukovici, v organizaciji Kmetijskega inštituta Slovenije potekalo strokovno srečanje SADJARSTVO PRIHODNOSTI – S POUDARKOM NA ROBOTIZACIJI IN AVTONOMNOSTI. Srečanja se je udeležilo več kot 100 sadjarjev, raziskovalcev, svetovalcev, predstavnikov kmetijskih podjetij in nevladnih organizacij. Na srečanju je bilo predstavljeno delovanje avtonomnega robota za sadjarstvo in vinogradništvo »slopehelper«, ki ga bodo naslednje leto nadgradili še s funkcionalnostjo obiranja jabolk, uporaba brezpilotnega letalnika za monitoring krvave uši v trajnih nasadih ter visokotehnološko opremljena sadjarska traktorja Fendt in John Deere za sodobno ekološko sadjarstvo in vinogradništvo.

Avtonomni »Slopehelper« lahko z vsemi priključki postori vsa potrebna opravila v sadovnjaku in v vinogradu – od mulčenja, medvrstne obdelave, škropljenja, košnje, rahljanja zemlje do obrezovanja. Naslednje leto bo proizvajalec nadgradil stroj tako, da bo primeren tudi za obiranje jabolk. Stroj je avtonomen in se ga lahko upravlja na daljavo, saj ga poganja električni nizkonapetostni agregat. Je varen za uporabo in se nemudoma ustavi pred vsako fizično oviro.

Iz podjetja Termodron so predstavili delovanje brezpilotnega letalnika za monitoring krvave uši v trajnih nasadih, ki lahko posname fotografijo tudi če je trajni nasad pokrit s protitočno mrežo. Lastnik trajnega nasada lahko tako z uporabo brezpilotnega letalnika in fotografij natančno locira kritična območja pojava različnega stresa (npr. bolezni, škodljivcev idr.) in se fizično odpravi na ogled te lokacije ter pripravi ustrezne zaščitne ukrepe.

V zaključnem delu posveta je bilo predstavljeno delovanje najsodobnejšega sadjarskega traktorja Fendt – 211 F vario in priključkov, ki so v uporabi za sodobno ekološko sadjarstvo in vinogradništvo ter najsodobnejši sadjarski traktor John Deer. Digitalna tehnologija in vgrajeni GPS sistem omogočajo lažjo in okolju bolj prijazno obdelavo trajnih nasadov, predvsem z vidika manjše porabe fitofarmacevtskih sredstev.

 

Fotogalerija

Fotogalerija