Konferenca ISO-FOOD: razpis za zbiranje povzetkov
Digitalizacija in robotizacija kmetijstva

Digitalizacija in robotizacija kmetijstva

Digitalna Slovenija 2030

Digitalna Slovenija 2030

NAGRAJENE NOVE TEHNOLOGJE V KMETIJSTVU

NAGRAJENE NOVE TEHNOLOGJE V KMETIJSTVU

Sadjarsko zelenjadarska konferenca 2022

Sadjarsko zelenjadarska konferenca 2022

Agrofotovoltaika v trajnih nasadih

Tretji razpis Evropske vesoljske agencije

Digitalizacija v živilstvu

Digitalizacija v živilstvu