Zapri

10. JUBILEJNO TEKMOVANJE ECOTROPHELIA

10. jubilejno tekmovanje Ecotrophelia


GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP) v letošnjem letu organizira že jubilejno deseto tekmovanje za študente s področja inovativnosti v živilstvu in razvoja novih živilskih izdelkov pod naslovom »ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2018«. Tako kot do sedaj morajo izdelki tudi v letošnjem letu zajeti eko-inovacijo v vsaj eni dimenziji razvoja (surovine - ekološka pridelava, nizek ogljični odtis in/ali embalaža - povratna, primerna za recikliranje in/ali proizvodni proces - varčevanje z energijo, uporaba reciklirane vode in/ali distribucija/logistika - nove storitve, kratke oskrbovalne verige idr.).

V okviru projekta želimo mlade spodbuditi k timskemu delu, organizaciji, razvoju novih izdelkov ter posledično prepoznati tiste inovativne živilske izdelke v slovenskem prostoru, ki jih je smiselno strokovno podpreti, nagraditi, promovirati v širši javnosti, omogočiti njihov nadaljnji razvoj, nenazadnje pa pomagati mladim pri vzpostavitvi novega podjetja, zagonu proizvodnje ali povezovanju s potencialnimi investitorji.

Študenti pri razvoju novih živilskih izdelkov izhajajo iz obstoječih izzivov in trendov v živilstvu, pri čemer dokazujejo, da razumejo pomen ponovne uporabe stranskih proizvodov, ki nastanejo pri pridelavi in predelavi hrane.

Tekmovanje Ecotrophelia Slovenija je pomembno iz vidika uresničevanja aktivnosti akcijskega načrta SRIP HRANA, kjer je med drugim velik poudarek na razvoju kadrov, izboljšanju kompetenc in veščin. V okviru SRIP HRANA želimo projekt še dodatno nadgraditi,  s čimer bo dosežen večji preboj eko-inovativnih živilskih izdelkov do zaključne faze v razvoju izdelka – torej trženja.

Pomembni datumi:

7.6.2018         Nacionalno tekmovanje (GZS, Ljubljana)

15.6.2018      Svečana razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad (Ljubljana)

Zmagovalna ekipa študentov bo Slovenijo zastopala na evropskem tekmovanju ECOTROPHELIA EUROPE 2018, ki bo letos potekalo oktobra v času sejma Sial v Parizu.

Več informacij najdete tukaj.

Fotogalerija