Zapri

Spletna delavnica SRIP HRANA

Spletna delavnica SRIP HRANA, 12. 4. 2021

Tokratna spletna delavnica za prenovo Slovenske strategije pametne specializacije v organizaciji SVRK je bila namenjena predstaviti vizije, dosežkov in predlogu posameznih fokusnih področij SRIP HRANA v prihodnjem obdobju. Dogodka so se udeležili predstavniki GZS, inštitutov, univerz, živilskih podjetij, pridelovalcev, regionalnih razvojnih agencij, ministrstev, ostalih SRIP-ov ter drugi deležniki, ki jih zanima nadaljnji razvoj trajnostne pridelave hrane v Sloveniji.

Aktivnosti partnerjev SRIP HRANA bodo tudi v bodoče temeljile na strategijah Republike Slovenije in EU. Med njimi je v ospredju strategija Evropske komisije Od vil do vilic, objavljena leta 2020 kot del t.i. Zelenega dogovora, kjer je poudarek na bolj zdravemu, odpornemu in trajnostnemu prehranskemu sistemu EU.

Aktivnosti SRIP HRANA in njegovih partnerjev vključujejo kar nekaj dosežkov in dobrih praks:

 •   načrtovanje Nacionalnega inštituta za hrano
 •   načrtovanje Nacionalnega stičišča za senzorične raziskave živil
 • nadgradnja in širitev uporabe Kataloga živil
 • širjenje znanja in dobrih praks
 • spodbujanje inovativnosti
 • promocija in internacionalizacija
 • povezovanje z med regijskimi partnerstvi na področju pametne specializacije
 •  vzpostavitev senzoričnega ocenjevanja piva
 • vzpostavitev vertikalne verige Food Tech Innovation Center
 •  povezovanje partnerjev v sektorske verige vrednosti
 •  sodelovanje partnerjev v različnih skupnih projektih

 


V prihodnjem obdobju želimo naše aktivnosti še bolj usmeriti na tri fokusna področja, znotraj katerih smo identificirali tudi posamezne produktne smeri:

 • optimizacija oskrbnih agroživilskih verig
 • zagotavljanje kakovostnih surovin v agroživilstvu
 • širjenje ponudbe živil

V razpravi delavnice je bil izražen interes po večjem medsebojnem sodelovanju z ostalimi deležniki (npr. regionalnimi razvojnimi agencijami) in SRIPi (npr. SRIP Tovarne prihodnosti, kjer bi lahko na podlagi skupnih demo projektov agroživilskim podjetjem približali prednosti uporabe naprednih tehnologij). Poudarjen je bil tudi pomen širitve digitalizacije in ekološkega kmetovanja. V Sloveniji imamo za pridelavo ekološke hrane dobre naravne pogoje in tržni potencial, potreben pa je ustrezen pristop z večjim obsegom pridelave in uporabo naprednih tehnologij.

Direktorica SRIP HRANA, dr. Tatjana Zagorc je ob koncu poudarila, da smo ob vzpostavljanju SRIP HRANA leta 2016 že razmišljali o nacionalnem inštitutu, ki bi omogočal večje sodelovanje med znanostjo in živilsko industrijo. Ta vizija se sedaj uresničuje z vključitvijo Inštituta za hrano v nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost.

Posnetek delavnice in prezentacija sta na voljo tukaj

Fotogalerija

Fotogalerija