Zapri

SODELOVANJE DELEŽNIKOV PRI DOSEGANJU TRAJNOSTNE PRIDELAVE IN PREDELAVE HRANE

Osrednji del razprave je bil namenjen iskanju in predstavitvi različnih načinov za doseganje trajnostne pridelave in predelave hrane. Na tem področju so v ospredju cilji za zagotavljanje varnosti, kakovosti in sledljivosti hrane, učinkovito in trajnostno rabo virov ter optimizacijo vseh procesov oskrbne verige. To lahko dosežemo z boljšim vertikalnim in horizontalnim sodelovanjem oskrbnih verig, interdisciplinarnim povezovanjem deležnikov, uporabo naprednih tehnologij in opreme, razvojem digitalizacije v vseh fazah oskrbne verige ter ustreznim načrtovanjem in sodelovanjem na nacionalnem in med regijskem nivoju.

V okviru posveta so sodelovale številne partnerske in druge organizacije, ki se aktivno vključujejo v implementiranje akcijskega načrta na izbranih prednostnih področjih, med drugim Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Kmetijski inštitut Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo in Pomurski tehnološki park. Izpostavljene so bile raziskave in najnovejši rezultati na področju preprečevanja izgub in zavržkov hrane, aktivnosti na področju razvoja novih sort pri rastlinski proizvodnji, nadzora parjenja medonosnih čebel, uporabe naprednih tehnologij za daljinsko zaznavanje, novih pristopov varstva rastlin, sistemov za podporo namakanja, fizioloških odzivov sadja na svetlobo ter aktivnosti projekta CEUP 2030 s fokusom na digitalni transformaciji podjetij.

V vlogi koordinatorja SRIP HRANA je vpogled v najnovejše dosežke in rezultate delovanja platforme ter prednostna področja strategije pametne specializacije prihodnosti ter pomen povezovanja na različnih nivojih predstavila strokovna služba GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. »Veseli nas, da so se partnerji odzvali našemu povabilu in danes predstavili zelo zanimive rezultate lastnih raziskav in študij. Slednji so ključnega pomena za aplikativno uporabo, ki prinaša razvoj in napredek na področju trajnostne pridelave in predelave hrane.«, je ob tej priložnosti povedala koordinatorka SRIP HRANA in direktorica GZS-ZKŽP dr. Tatjana Zagorc.

Prezentacije so na voljo spodaj:

Pozdravni nagovor s predstavitvijo glavnih mejnikov in aktivnost

dr. Tatjana Zagorc, koordinatorka SRIP HRANA, GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Akcijski načrt v praksi, s poudarkom na senzoričnih raziskavah

dr. Petra Medved Djurašinović, GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

 

Fokusna področja in produktne smeri prihodnosti ter vključevanje v medregijska partnerstva

Barbara Rupnik, GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

CRP Hrana ni odpadek      

doc. dr. Mojca Korošec, Biotehniška fakulteta UL

Nove sorte kot rezultat znanstveno-raziskovalnega dela na inštitutu

dr. Barbara Pipan, Kmetijski inštitut Slovenije

 

Nadzor parjenja pri medonosni čebeli: mednarodna študija praktične implementacije v projektu BeeConSel

Špela Kodre, Kmetijski inštitut Slovenije

Uporaba daljinskega zaznavanja v strokovno-raziskovalnem delu inštituta

mag. Matej Knapič, Kmetijski inštitut Slovenije

V boju proti virusom in drugim povzročiteljem bolezni na rastlinah

pridr. prof. dr. Nataša Mehle, Nacionalni inštitut za biologijo

Sistem za podporo odločanju o namakanju

doc. dr. Matjaž Glavan, Biotehniška fakulteta UL

Proučevanje fizioloških odzivov sadja na svetlobo po obiranju

prof. dr. Rajko Vidrih, Biotehniška fakulteta UL

Predstavitev projekta CEUP2030

Borut Zrim, Pomurski tehnološki park

 
 
 

 

 

Fotogalerija