Zapri

Odprt je javni poziv »Varovanje inovacijskega potenciala«

Javna agencija SPIRIT je objavila Javni poziv »Varovanje inovacijskega potenciala«. Na javni poziv za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca lahko kandidirajo mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Prijavitelj lahko kandidira z več projekti, najvišja višina subvencije na projekt je 9.991,90 EUR.

Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala - dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja v obdobju upravičenosti stroškov.

Raziskovalec bo moral biti zaposlen za poln delovni čas in 100 % angažiran na raziskovalno razvojnem delu za razvoj novih ali znatno izboljšanih proizvodov, storitev in/ali procesov prijavitelja. Raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost prijavitelja mora biti uvrščena v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4 in prispevati tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu.

Na javni poziv lahko kandidirajo mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe (d.n.o., k.d., d.o.o., d.d., k.d.d., SE), samostojni podjetniki posamezniki (s.p.) ali zadruge (z.o.o., z.b.o.).

Možno je pridobiti sofinanciranje več projektov, vendar pa je potrebno za vsak projekt oddati svojo vlogo. Število odobrenih projektov na prijavitelja je omejeno in je odvisno od števila zaposlenih na dan 30. 06. 2021, kar je podrobnejše opredeljeno v točki 5.2. Javnega poziva. Najvišja višina subvencije na projekt je 9.991,90 EUR.

Rok za oddajo:
1. rok: od 11. 10. 2021, 10:00 do 15. 11. 2021, 13:00 (CET)
2. rok: od 09. 05. 2022, 10:00 do 31. 05. 2022, 13:00 (CET)

Več informacij o pozivu: https://www.spiritslovenia.si/razpis/376

Fotogalerija