Zapri

Razpis za inovacije - EIT Food

Odprt je poziv #EITFood za financiranje inovativnih, tehnološki in trajnostnih rešitev za aktualne izzive, s katerimi se sooča prehranski sistem. Podprli bodo izbrane projekte, ki so zreli za tržno implementacijo in bodo prispevali k zdravi družbi ter planetu. Prijavi se lahko konzorcij sestavljen iz vsaj 3 organizacij iz 2 držav.

Prijavijo se lahko projekti na naslednjih tematskih področjih:
• Alternativni proteini
• Trajnostno agroživilstvo
• Trajnostno ribogojstvo
• Ciljana prehrana
• Digitalna sledljivost
• Krožni živilski sistemi

Višina sofinanciranja:
• Če je vodilni partner konzorcija organizacija iz RIS regije, kamor spada tudi Slovenija, lahko konzorcij zaprosi za do 85 % sofinanciranje projekta.
• Če vodilni partner konzorcija ni iz RIS regije lahko konzorcij zaprosi za do 60 % sofinanciranje projekta.

Maksimalna višina sofinanciranja:
• do 400.000 € v letu 2022;
• do 1.400.000 € v obdobju 2022-2024.

Rok za prijavo je 14. 1. 2022.

Vse podrobnosti o razpisu ter datumi in posnetki informativnih dni so na voljo tukaj.

 

Fotogalerija