Zapri

Posodobljen Vodnik Next Generation EU

Objavljen je bil posodobljen Vodnik NGEU (Next Generation EU), ki ga je pripravilo Evropsko združenje svetovalcev za inovacije (European Association of Innovation Consultants – EIAC).Vodnik vključuje sintetični pregled 25-ih nacionalnih Načrtov za okrevanje in odpornost. Gre za posodobitev Vodnika, ki je bil prvotno objavljen julija 2021.

Vodnik NGEU je bil izdelan z namenom promocije glavnih poudarkov načrtov za okrevanje in odpornost ter informiranje javnih in zasebnih deležnikov na EU in nacionalni ravni.

Kaj boste našli v tej posodobljeni različici Vodnika NGEU?
• Sintetične informacije o sredstvih Nex Generation EU z vidika upravljanja, vrst naložb, reform in proračunov.
• Informacije o odprtih ali načrtovanih razpisih v posamezni državi.
• Razširjen razdelek, povezan s Pomembnimi projekti skupnega evropskega interesa (Important Projects of Common European Interest - IPCEI), v katerem boste našli status pobud v različnih državah.

Do danes je to eno najbolj celovitih in hkrati sintetičnih poročil, ki so na voljo na ravni EU v angleškem jeziku, ki podaja informacije o vsebini Nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost v toliko državah.

Posodobitev Vodnika NGEU, prvotno objavljenega julija 2021, zdaj pokriva 25 držav, pri njej pa je sodelovalo 13 članov EAIC, ki so dejavni v teh državah. Posodobljen bo četrtletno, vsebina pa bo razširjena na dodatne relevantne razdelke.

Za več informacij o Vodniku NGEU se lahko obrnete na sekretariat EAIC (info@eaic.eu).

Fotogalerija