Zapri

Embalaža in trajnostne dobavne verige

Trajnostno pakiranje ob hkratnem zmanjšanju količin odpadne hrane je nujno za razvoj trajnostnih dobavnih verig, je bilo glavno sporočilo mednarodne konference »Circul-a-bility« v organizaciji Inštituta za celulozo in papir, ki je potekala 12. – 14. septembra v Ljubljani. Program dogodka je vključeval raziskave in primere dobrih praks s področja krožnosti embalaže ter novih materialov in tehnologij za pakiranje živil in pijač. Skupaj s partnerji SRIP HRANA smo predstavili usmeritev slovenskega agroživilstva in primere krožnega ravnanja s sirotko, optimizacijo pakiranja in trajnostne rešitve v podjetjih Žito in Pivovarni Laško Union ter žitno ploščico BARLI, ki so jo razvili študentje Biotehniške fakultete v okviru tekmovanja Ecotrophelia Slovenija.

Razvoj trajnosti spodbujajo zakonodaja, prostovoljne sektorske zaveze industrije, zahteve potrošnikov, motivacija posameznih podjetij in spreminjanje potrošniških navad. Glavni vidiki trajnostnega pakiranja so reduciranje embalaže, ponovna uporaba, 100 % reciklabilnost, uporaba recikliranih materialov, optimizacija procesov recikliranja, biorazgradljivi in alternativni embalažni materiali ter reduciranje tiska. Pri recikliranju je ključno tudi ustrezno sortiranje embalaže, pri čemer so lahko v pomoč najnovejše tehnologije, kot so sistemi avtomatskega pametnega sortiranja in umetna inteligenca. V industriji embalaže in krožnem gospodarstvu je potrebno večje sodelovanje znanosti ter multidisciplinarni pristop in sodelovanje na mednarodni ravni.

Več informacij o programu: https://icp-lj.si/2-circul-a-bility-conference/?lang=en

Fotogalerija