Zapri

Odprt razpis Regional Innovation Valleys

Evropska Komisija je objavila razpis za izraz interesa za sodelovanje v t.i. regionalnih inovacijskih dolinah (RIV). Z razpisom želijo okrepiti in pospešiti evropske inovacijske ekosisteme, ki povezujejo vsa ozemlja EU, da bi s tem naslovili aktualne družbene izzive Evrope in spodbudili večjo kohezijo.

V sklopu Nove evropske inovacijske agende je cilj RIV izkoristiti potencial globoko tehnoloških inovacij na različnih ozemljih EU in nasloviti inovacijski razkorak. Postavlja si ambiciozen cilj, da identificira do 100 regij, ki so zavezane izboljšati usklajevanje in usmerjanje svojih naložb in politik v raziskave in inovacije na regionalni ravni ter sodelovati pri medregionalnih inovacijskih projektih, vključno z globokimi tehnološkimi inovacijami, povezanimi s ključnimi prioritetami EU. Pobudo je podprl Evropski odbor regij.

Pobuda temelji na več kot 180 nacionalnih in regionalnih strategijah pametne specializacije in, kjer je primerno, na sodelovanju v pilotnem ukrepu Partnerstva za regionalne inovacije (PRI).

Regije svoj interes lahko izrazijo do 18. septembra 2023.

Več informacij o razpisu najdete TUKAJ.

Fotogalerija