Zapri

Priložnost za sodelovanje v evropskem projektu PLAN'EAT

 

PLAN’EAT je raziskovalni projekt, ki ga v okviru Horizon Europe financira Evropska komisija in je namenjen preoblikovanju prehranskih sistemov in prehranskega okolja v smeri zdravega in trajnostnega prehranjevanja. Projekt se je začel septembra 2022 in bo trajal 4 leta.

Združuje 24 partnerjev s širokim spektrom strokovnih znanj: družbene vede, politika, gospodarstvo, kmetijstvo, živilstvo, prehrana in zdravstvene vede. 

Glavni cilji projekta PLAN’EAT so:
• razumeti dejavnike in gonila, ki vplivajo na prehransko vedenje in
• oblikovati učinkovita priporočila, orodja in ukrepe, ki bodo akterjem v prehranskem sistemu omogočili usmerjanje prehoda k bolj zdravemu in trajnostnemu prehranjevanju.

PLAN’EAT bo izvajal sistemski in soustvarjalni pristop na makro (prehranski sistem), mezo (prehransko okolje) in mikro (posameznik) ravni. Upoštevani bodo različni družbeno-kulturni in geografski konteksti z izvajanjem 9 živih laboratorijev (Living Labs), 5 vseevropskih posvetovalnih in delovnih skupin za vrednostno verigo hrane (Consultation Working Groups - CWG) in 1 političnega laboratorija.

Da bi omogočili participativni pristop in zagotovili, da so zastopani vsi akterji v vrednostni verigi hrane, se v okviru projekta ustanavljajo posvetovalne in delovne skupine (CWG). V ta namen iščemo živilska podjetja, ki bi se pridružila skupini in odgovorila na 4 vprašalnike v letih 2023 in 2024.

Naloga članov posvetovalnih in delovnih skupin bo, da odgovorijo na 4 vprašalnike:
1. Potrebe in trenutne pobude, izvedene na lokalni, nacionalni ali EU ravni (februar–marec 2023)
2. Ovire in dejavniki pri oblikovanju boljšega prehranskega okolja in zagotavljanju zdrave in trajnostne ponudbe hrane (junij 2023),
3. Predlogi rešitev za izboljšanje prehranskega okolja in prehranskega vedenja na podlagi rezultatov projekta (na mikro, mezo in makro ravni), ki bodo navedeni v anketi (februar 2024),
4. Izbor prednostnih rešitev s seznama vseh rešitev, ki so jih predlagali vsi člani vaše posvetovalne skupine (junij 2024).

V primeru, da ste zainteresirani za sodelovanje, nas lahko kontaktirate na zivilska.ind@gzs.si.

Fotogalerija