Zapri

Odprte priložnosti in aktivnosti v sklopu EIT Food

1. NPD TRAINING / brezplačno izobraževanje za strokovnjake v agroživilskem sektorju za razvoj novih izdelkov

Izobraževanje za razvoj novih izdelkov v agroživilskem sektorju (New Product Development oz. NPD) je namenjeno živilskim strokovnjakom, ki želijo izboljšati svoje kompetence na določenem področju in je brezplačno. Udeležencem ponuja strokovno usposabljanje s kombiniranim učenjem, katerega namen je spodbuditi razvoj inovativnih zamisli o izdelkih v živilski industriji v državah RIS. Na njem bodo udeleženci pridobili orodja, se naučili tehnik in najboljših praks, razvitih v podporo procesu razvoja novih izdelkov NPD, ter jim omogočilo izkustveno učenje. Izobraževanje je sestavljeno iz štirih
delavnic, ki pokrivajo naslednje štiri tematske sklope: Funkcionalna živila: teorija in praksa (5. in 6.6.2023 - on-line), Projektno vodenje pri razvoju novih izdelkov (14. in 15.6.2023 - on-line), Pristop k razvoju novih izdelkov, usmerjen na potrošnika (29.6.2023, Varšava, Poljska), Senzorično vrednotenje in njegova vloga pri oblikovanju živilskih izdelkov (30.6.2023, Varšava, Poljska).

Rok za prijavo: 4.6.2023
Več informacij TUKAJ.
Prijava TUKAJ.
Vloge se ocenjujejo sproti.
2. EIT INNOVATION CALL / razpis za pospeševanje inovacij, ki bodo ustvarjale pozitivne spremembe v prehranskem sistemu

EIT Food je vodilna evropska pobuda za inovacije v hrani, ki si prizadeva narediti prehranski sistem bolj trajnosten, zdrav in zaupanja vreden. Namen razpisa je pospešiti inovacije za ustvarjanje pozitivnih sprememb v prehranskem sistemu. Iščejo projekte prehranskih inovacij, ki bodo dali na trg nove izdelke, uvedli nove in izboljšane komercialne procese in storitve ter prispevali k bolj zdravemu prehranjevalnemu slogu, oblikovanju prehranskega sistema “neto nič” in popolnoma preglednemu, poštenemu in odpornemu prehranskemu sistemu. EIT Food lahko zagotovi sredstva do 70 % stroškov projekta, da zmanjša tveganje vaše naložbe, tako da se lahko osredotočite na
dokončanje projekta in ne na financiranje.

Rok za prijavo: 5.6.2023

Več informacij TUKAJ.
Prijava TUKAJ.
3. NUTRITION SCALEUP / poziv k iskanju inovativnih rešitev na osnovi živil v prahu, ki bodo pomagale zagotoviti boljšo dostopnost do hranljive in trajnostne hrane

EIT Food, kot vodilna evropska pobuda za inovacije v hrani, je v sodelovanju s podjetjem Blendhub sprožila izziv Affordable Nutrition Scaleup Challenge, ki bo zainteresiranim predstavil področjepovečanja obsega cenovno dostopne hrane.
Razpis je nova priložnost za financiranje povečanja obsega s strani EITFood, ki išče inovativne rešitve na osnovi prahu, ki prispevajo k bolj zdravemu prehranjevalnemu slogu prebivalstva, oblikovanju prehranskega sistema “neto nič” in popolnoma preglednemu, poštenemu in odpornemu prehranskemu sistemu. Namenjen je predvsem zagonskim podjetjem in podjetjem v velikem obsegu. Do 10 zmagovalcev bo prejelo storitve v vrednosti 25.000 EUR.

Rok za prijavo: 15. junij 2023

Več informacij o razpisu in prijava TUKAJ.
4. CEE INNOVATION CALL / pospeševanje inovacij za ustvarjanje pozitivnih sprememb v prehranskem sistemu, s poudarkom na reševanju pomembnih vprašanj agroživilske dobavne verige v regiji Srednje in Vzhodne Evrope

Namen razpisa je pospeševanje inovacij za ustvarjanje pozitivnih sprememb v prehranskem sistemu,s poudarkom na reševanju pomembnih vprašanj agroživilske dobavne verige v regiji Srednje in Vzhodne Evrope. Omenjena vprašanja se nanašajo na pritiske na oskrbovalno verigo, nizke naložbe v intelektualno lastnino, pomanjkanje sodelovanja med sektorji in znotraj njih ter potrebo po naložbah v trajnost. Najvišja podpora za posameznega prejemnika znaša 750 000 EUR. Trajanje dejavnosti se
spreminja glede na naravo in zrelost predlagane inovacije. Vendar pa predlogi ne smejo zahtevati več kot 24 mesecev financiranja.

Rok za oddajo prijav: 19. junij 2023

Več informacij o razpisu TUKAJ.
Prijava TUKAJ.

Fotogalerija