Zapri

Odprt razpis EIT Food - Inspire & RIS Inspire za izvajanje izobraževalnih vsebin

Iščejo se partnerji za izvajanje izobraževalnih vsebin o prehranskih sistemih

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo na področju hrane (EIT Food) z razpisom išče partnerje za izvajanje izobraževalnih vsebin o prehranskih sistemih. Natančneje, za bogatitev vsebin programov Inspire in RIS Inspire, ki sta zasnovana na področju podjetništva in tehnologije prehranskih sistemov. Programa se bosta izvajala v letih 2023-2025. 

Celoten pristop izvajanja je izkustven in praktičen, s čimer se želi udeležencem omogočiti pridobivanje nabora orodij, da postanejo učinkoviti inovatorji v sistemu agro-živilstva. Cilj programov je udeležencem omogočiti usposabljanje na področju živilskih sistemov in pridobivanja znanja o metodi oblikovanja novih rešitev Design Thinking, razvoju poslovnih idej, podjetniški samoučinkovitosti, oblikovanju dobre in učinkovite ekipe, raziskavah trga, analizi tveganja, pogajanjih, predstavitvi idej itd.

Kot partner konzorcija posameznega programa Inspire, pridobite izjemno priložnost širjenja znanja in tudi mreženja z uspešnimi Evropskimi deležniki. Iščejo se partnerji oz. izvajalci programov, ki imajo ustrezno strokovno znanje in mreže na naslednjih treh področjih nalog:
1. ZDRAVJE IN BOLJ ZDRAVA PONUDBA ŽIVIL - omogočanje večjemu številu potrošnikov, da sprejemajo boljše odločitve z dostopom do bolj zdravih izdelkov in uporabnih informacij.
2. NET-ZERO ŽIVILSKI SISTEMI - zmanjševanje emisij v ekvivalentu CO2 z odpravljanjem žarišč CO2, zmanjševanjem odtisa beljakovin z diverzifikacijo in ustvarjanjem novih trgov za odpadno hrano.
3. CELOVITO TRANSPARENTEN, ODPOREN IN PRAVIČNI ŽIVILSKI SISTEM - bolj odporna, zaupanja vredna veriga preskrbe s hrano, v kateri ljudje doživljajo večjo varnost in zanesljivost hrane s pomočjo razširjenih digitalizacije verig preskrbe s hrano.

Več informacij: Request for Inspire & RIS Inspire Implementing Participants - EIT Food
Razpisni pogoji: Call-Guidelines-Template-Impl-Participants-2.docx (live.com)
Prijava: Form-Inspire-implementing-participants.docx (live.com)

Prijava je mogoča do 9. junija 2023.

Fotogalerija