Zapri

Odprte priložnosti in aktivnosti v sklopu EIT Food (junij 2023)

1. WE LEAD FOOD / izobraževanje za ženske, ki si prizadevajo za spremembe v živilskem sektorju
Naš prehranski sistem je v krizi in škoduje tako ljudem kot planetu. Obstoječi način delovanja je treba spremeniti - potrebujemo rešitve in močno sočutno vodstvo, ki bo spodbudilo preobrazbo. Če želimo zgraditi zdrav in trajnosten prehranski sistem, ki bo resnično primeren za prihodnost, pa moramo odpraviti tudi veliko neravnovesje med spoloma, ki je trenutno prisotno v živilskem sektorju.

McKinseyjevo poročilo "Ženske v živilskem sektorju" poudarja, da je v živilskem sektorju na začetnih ravneh zaposlenih približno 49 % žensk, na višjih vodstvenih ravneh pa se to število zmanjša na samo 9 %. Raziskave kažejo, da so ženske boljše vodje v kriznih časih, organizacije z uravnoteženo zastopanostjo spolov v najvišjem vodstvu pa pogosteje uporabljajo trajnostne prakse.
Program WE Lead Food vam omogoča, da raziskujete in razvijate svoj podjetniški in vodstveni jaz/samopodobo, opredelite svojo vizijo za bolj vzdržen prehranski sistem in pripravite načrt za uresničitev svoje vizije. Program poteka 2x tedensko v popoldanskih urah, v trajanju skupno 8 tednov, in sicer med 3.10. in 28.11.2023.

Prijava do 30.6.2023:
• 175,00€ + DDV / *če prihajate z držav članic RIS (po 30.6.2023 je višina kotizacije 850,00€ + DDV)
• 350,00€ + DDV / *če prihajate iz držav, ki niso članice RIS/Global (po 30.6.2023 je višina kotizacije 1.250,00€ + DDV)

Več informacij o izobraževanju TUKAJ.
Prijava TUKAJ.

 

2. SALES BOOSTER / program, namenjen inovativnim zagonskim podjetjem
Sales Booster je prilagojen program, namenjen inovativnim zagonskim podjetjem, ki jim pomaga raziskati nove agroživilske trge v Evropi ter razširiti njihovo prodajo v tujini. Program udeležencem nudi strokovno usposabljanje, svetovanje in oblikovanje načrta za pripravo na razvoj in rast na evropskih trgih. Namenjen je agroživilskim zagonskim podjetjem z vplivnimi rešitvami na enem od področij, na katera se osredotoča EIT Food ter zagonskim podjetjem iz drugih sektorjev z rešitvami, ki jih je mogoče uporabiti v agroživilski industriji. Program poteka preko spleta, na njem pa boste
izdelali akcijski načrt za širitev in povečanje prodaje, raziskali nove trge v Evropi in vzpostavili partnerstva za prihodnjo rast, v kratkih in dinamičnih srečanjih bosta združena vzajemno učenje in individualno prilagojeni nasveti vodilnih v panogi, postali boste del skupnosti ustanoviteljev agroživilskih podjetij, ki želijo razvijati svoja inovativna podjetja ter izmenjali svoje izkušnje z drugimi udeleženci in se učili od diplomantov EIT Food.

Več o programu Sales Booster TUKAJ.
Prijave do 28.6.2023 TUKAJ.

 

3. NPD TRAINING / brezplačno izobraževanje za strokovnjake v agroživilskem sektorju za razvoj novih izdelkov
Izobraževanje za razvoj novih izdelkov v agroživilskem sektorju (New Product Development oz. NPD) je namenjeno živilskim strokovnjakom, ki želijo izboljšati svoje kompetence na določenem področju in je brezplačno. Udeležencem ponuja strokovno usposabljanje s kombiniranim učenjem, katerega namen je spodbuditi razvoj inovativnih zamisli o izdelkih v živilski industriji v državah RIS. Na njem bodo udeleženci pridobili orodja, se naučili tehnik in najboljših praks, razvitih v podporo procesu razvoja novih izdelkov NPD, ter jim omogočilo izkustveno učenje. Izobraževanje je sestavljeno iz štirih
delavnic, ki pokrivajo naslednje štiri tematske sklope: Funkcionalna živila: teorija in praksa (5. in 6.6.2023 - on-line), Projektno vodenje pri razvoju novih izdelkov (14. in 15.6.2023 - on-line), Pristop k razvoju novih izdelkov, usmerjen na potrošnika (29.6.2023, Varšava, Poljska), Senzorično vrednotenje in njegova vloga pri oblikovanju živilskih izdelkov (30.6.2023, Varšava, Poljska)

Rok za prijavo:
lahko se prijavite še na dve srečanji od štirih, ki potekata v Varšavi
Več informacij TUKAJ.
Prijava TUKAJ.


Vloge se ocenjujejo sproti.

Fotogalerija