Zapri

Vprašalnik o orodjih za podporo strateškemu načrtovanju kmetijske politike

Vabimo vas k sodelovanju v anketnem posvetovanju, organiziranem v okviru projekta Tools4CAP (»Innovative Toolbox empowering effective CAP governance towards EU ambitions«). Gre za projekt, namenjen podpori državam članicam pri oblikovanju, spremljanju in vrednotenju strateških načrtov SKP, in sicer preko spodbujanja držav članic k rabi metod in orodij, prilagojenih njihovim potrebam. Odločevalcem želi zagotoviti ustrezna orodja za bolj na dokazih temelječo politično zasnovo nacionalnih strateških načrtov SKP.

V ta namen so projektni partnerji pripravili vprašalnik za zbiranje vaših uvidov, ki jim bodo omogočili, da bolje ocenijo potencial in omejitve orodij in metod, ki jih odločevalci uporabljajo pri oblikovanju strateškega načrta SKP po letu 2027, in trenutno uporabljenih orodij za spremljanje. Anketa je bila prilagojena za vsako skupino orodij, z namenom doseganja ustreznosti in učinkovitosti pri zbiranju specifičnih uvidov:

1. Orodja za sodelovanje in sodelovanje več deležnikov. Ta orodja spodbujajo vključenost različnih deležnikov v proces odločanja. Primeri takšnih orodij vključujejo javna in spletna posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, ciljne in delovne strokovne skupine ter participativna posvetovalna orodja, ki omogočajo participativne postopke soodločanja in zagotavljajo, da so glasovi vseh zainteresiranih strani slišani in upoštevani.
2. Orodja za analizo politike za odločitve, ki temeljijo na dokazih. Ta orodja ustvarjajo zanesljive in znanstveno utemeljene merljive dokaze. Ti dokazi olajšajo natančno oceno možnih vplivov. Primeri takih orodij vključujejo orodja za simulacijo in modeliranje na ravni kmetije ali makroekonomske modele, analizo scenarijev in predvidevanje.
3. Podporna orodja za izbiro instrumentov. Ta orodja podpirajo razvoj politike in odločanje v različnih fazah strateškega načrtovanja. Pomagajo pri odločitvah, ki temeljijo na dokazih, pri čemer upoštevajo zapletene soodvisnosti med komponentami politike in nenehno spreminjajočim se okoljem. Primeri takšnih orodij so logični modeli in teorija sprememb, matrike koherence, pa tudi večkriterijska orodja za odločanje in načrtovanje.
4. Orodja za spremljanje ter konsolidacijo podatkov in znanja. Ta orodja podpirajo spremljanje in analizo politike. Primeri takšnih orodij vključujejo vmesnike za integracijo podatkovnih baz, analitiko družbenih medijev, orodja za interpretacijo podatkov s pomočjo umetne inteligence, podatkovna orodja za precizno kmetovanje ter orodja za oddaljeno in satelitsko zbiranje podatkov.

Odgovorite lahko na eno ali več od 4 različic ankete, odvisno od vaših preteklih izkušenj in znanja o skupinah orodij. Anketa je na voljo v angleškem jeziku. Predvideno trajanje posamezne različice ankete je 25-30 minut.

Rok za izpolnitev vprašalnikov je 30. september 2023.

V primeru vprašanj lahko kontaktirate koordinatorja projekta na tools4cap@ecorys.com ali pa slovenske raziskovalce na emil.erjavec@bf.uni-lj.si ali ilona.rac@bf.uni-lj.si.

Fotogalerija