Zapri

Brezplačne rešitve izzivov podjetij preko evropskega projekta INDUSAC

Slovenska podjetja lahko v okviru projekta INDUSAC oddajo enega ali več izzivov, za katerega bodo brezplačno prejela rešitev s strani mednarodnih skupin študentk/študentov in raziskovalk/raziskovalcev.

Izzivi so lahko iz vseh poslovnih dejavnosti in segmentov poslovanja, obsegajo pa lahko (na primer):
- prihodnje potrebe kupcev (analiza trendov, katalogi produktov)
- sive cone obstoječega produktnega portfelja (strateške analize, akcijski načrti)
- marketinške kampanje (analize trga in trendov, zasnova kampanj)
- razvoj digitalnih platform (tržne analize za zasnovo platforme, prototip platforme)
- razvoj idej prihodnjih proizvodov in storitev (trženjski profili, ideje)
- poslovni načrt in modeli (SWOT analiza, ocena dobičkonosnosti, modeli)
- drugo

Podjetje s sodelovanjem pridobi rešitev izziva (4-8 tednov), vzpostavi kontakt z obetavnimi mladimi iz Evrope (tudi za morebitno prihodnje sodelovanje) in še dodatno poveča vidnost v mednarodnem okolju. Pri tem podjetje sodeluje z mednarodno skupino, a pri tem nima finančnih obveznosti do njih.

Izzive se odda preko platforme INDUSAC. Za zasnovo rešitev v prvem krogu (do predvidoma maja 2024) se priporoča čim prejšnjo oddaja oziroma do 24. novembra 2023. Oddaja izzivov bo možna tudi po tem datumu.

Priložnosti projekta INDUSAC bodo predstavljene na enournem virtualnem dogodku v torek, 21. novembra 2023, ob 12.00 preko aplikacije Zoom (obvezna prijava preko registracijskega obrazca).

Več informacij je dostopnih na spletni strani INDUSAC in v razpisu za podjetja, vprašanja pa lahko posredujete na indusac@ijs.si. INDUSAC je mednarodni projekt devetih evropskih partnerjev, ki ga vodi Institut ''Jožef Stefan''.

Fotogalerija