Zapri

Taksogenomska umestitev Rasporella oleae in Rasporella dianae gen. in spp. nov., dveh vrst kvasovk, tesno povezanih z žuželkami

V reviji Yeast je bil oktobra objavljen članek z naslovom "Taxogenomic placement of Rasporella oleae and Rasporella dianae gen. and spp. nov., two insect associated yeast species".

Članek predstavlja dve novi vrsti kvasovk, ki so tesno povezane z žuželkami. Med samostojnim študijem v Evropi, Severni Ameriki in Afriki je bilo izoliranih sedem sevov kvasovk. Filogenetska analiza dveh črtnih kodiranih regij DNK je pokazala, da pripadata dvema tesno povezanima neopisanima vrstama, ki se razlikujeta od vseh rodov v družini Debaryomycetaceae. Raziskovalci so v članku izvedli več analiz za potrditev genomske strukture in delovanja. Na podlagi rezultatov so avtorji pripravili uradne opise novega rodu Rasporella gen. nov. ter dveh novih vrst Rasporella dianae sp. nov. in Rasporella oleae sp. nov.

Nov rod kvasovk je poimenovan po uglednem slovenskem profesorju dr. Petru Rasporju.

Prva avtorica članka je doc. Neža Čadež.            
O AVTORICI:
Neža Čadež je docentka na Katedri za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil na Oddelku za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Je tudi kustosinja Zbirke industrijskih mikroorganizmov na Univerzi v Ljubljani. Njeni raziskovalni interesi obsegajo raziskave s področja mikrobne biotehnologije in vključujejo raznolikost kvasovk v tradicionalnih živilih in naravnem okolju iz vidika evolucijske genomike.

 

Yeast je mikrobiološka revija, v kateri so objavljeni članki in ocene o najpomembnejših dosežkih na področju enoceličnih gliv, vključno z inovativnimi metodami široke uporabnosti. Teme vključujejo biokemijo, molekularno biologijo, taksonomijo, biotehnologijo, razvoj, genetiko, patobiologijo itd.


Povezava do članka: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/yea.3904

Fotogalerija