Zapri

Rezultati projekta Naj hlev

Podjetje Ljubljanske mlekarne je v dva meseca trajajočem projektu Naj hlev, s katerim želijo spodbuditi skrb za dobrobit živali, s pomočjo strokovne žirije izbralo hlev, ki izkazuje najvišjo stopnjo dobrobiti živali. Ta naziv so na slavnostnem dogodku soglasno podelili kmetiji Čretnik s Perovega pri Žalcu. Drugo nagrado – za najbolj inovativen hlev – pa so podelili kmetiji Bogovič iz Velike vasi pri Krškem.

Namen letošnjega izbora je bil izpostaviti tiste vidike reje krav molznic in pripadajoče mlade živine, ki kažejo na veliko odgovornost rejcev, da zagotavljajo svojim živalim ne le optimalne pogoje za proizvodnjo ampak predvsem kvaliteto življenja, kot jo zaznavajo živali same glede na zdravstveno stanja, oskrbo, bivalno udobje, varnost, možnost izogibanja bolečini, strahu in stresu.

Več o projektu si lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.l-m.si/2023/11/30/razglasili-smo-naj-hlev-ljubljanskih-mlekarn-2023/

 

Fotogalerija