Zapri

Platforma za strateške tehnologije za Evropo

Platforma za strateške tehnologije za Evropo (STEP) je odgovor na potrebe Unije po spodbujanju naložb v kritične tehnologije v Evropi. STEP je namenjen krepitvi, spodbujanju in usmerjanju obstoječih in novih evropskih sredstev za naložbe v globoke in digitalne tehnologije, čiste tehnologije in biotehnologije v EU ter v ljudi, ki lahko te tehnologije uporabijo v gospodarstvu. Vzpostavljen bo PORTAL ZA SUVERENOST, kjer bodo na voljo vse informacije o izvajanju STEP. Po sprejetju uredbe bo vsaka država članica imenovala nacionalno kontaktno točko. STEP uvaja tudi PEČAT SUVERENOSTI – znak kakovosti EU za projekte, ki izpolnjujejo cilje STEP in se lahko financirajo iz sredstev EU.

Podjetja morajo prejeti EU-Pečat suverenosti, kar bo pomenilo hitrejše pridobivanje sredstev in sicer brez dodatnih izbirnih postopkov. Pečat suverenosti lahko dobi vsako podjetje, ali organizacija, ki je v preteklosti zaprosila za financiranje v okviru Obzorja Evropa, Programa za digitalno Evropo, Programa EU za zdravje, Evropskega obrambnega sklada ali Sklada za inovacije, in katere projekt prispeva k ciljem STEP ter je bil ocenjen kot upravičen in skladen z zahtevami, glede kakovosti iz razpisa za zbiranje predlogov.

STEP uredba se trenutno usklajuje v Svetu EU, predlog pa naj bi bil sprejet februarja ali marca letos.

Fotogalerija