Zapri

46. Mednarodni letni simpozij DITP

Sreda, 20.11.2019

15.00 –16.45    »DIGITALIZACIJA GRE NAPREJ«

PRIHODNOST PAPIRNE INDUSTRIJE IN DIGITALNA PREOBRAZBA – Stephane Duchatelle, Robert Mihalyi; ABB AG (AT)

PRIPRAVLJENI ZA PRIHODNOST IZDELAVE PAPIRJA S POMOČJO »DUOSHAKE DIGITAL GENERATION« – Benjamin Kitze; Voith Paper Rolls GmbH&Co KG (AT)

PRESKUŠANJE PAPIRNE EMBALAŽE ZA GLOBALNI TRG – Igor Karlovits, Urška Kavčič, Gregor Lavrič; Inštitut za celulozo in papir (SI)

MAZANJE POSTAJA DIGITALNO – Hans-Georg Weber, SKF Lubrication Systems Germany GmbH (DE)

 

Četrtek, 21.11.2019

8.30 -9.00     Jutranja kava, sponzor OMYA AG

9.00–10.45  »MATERIALI ZA KROŽNO BIOGOSPODARSTVO«

LASTNOSTI CELULOZNIH VLAKEN PRIDOBLJENIH IZ KORUZNIH OSTANKOV IN PŠENIČNE SLAME – Jan Hočevar1, Janja Zule2, Primož Titan3, Jernej Iskra1,3; 1Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, 2Inštitut za celulozo in papir, 3RGA raziskovalna genetika in agrokemija, d.o.o. (SI)

GRAFIČNI IZDELKI IZDELANI IZ JAPONSKEGA DRESNIKA – Diana Gregor Svetec, Gregor Franken, Klementina Možina; Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (SI)

VPLIV DODATKA NANOCELULOZE NA LASTNOSTI POLIVINILACETATNEGA LEPILA NA VODNI OSNOVI – Barbara Šumiga1, Tea Kapun1, Boštjan Šumiga2, Matjaž Kunaver3; 1Inštitut za celulozo in Papir, 2Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 3Kemijski inštitut (SI)

VREDNOTNJE OKOLJSKEGA ODTISA TRAJNOSTNEGA, OBNOVLJIVEGA MATERIALA: PRIMER NANOFIBRILIRANE CELULOZE – Janez Turk1, Katja Malovrh Rebec1, Primož Oven2, Ida Poljanšek2, Anja Lešek1, Davor Kvočka1; 1Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (SI)

10.45 – 11.30 Odmor za kavo in predstavitve posterjev, Sponzor CTP Gmbh

 

11.30–13.15  »INOVACIJE V OBDELAVI VLAKNIN«

 

IZBOLJŠANA JAKOST NEBELJENE CELULOZE IGLAVCEV Z DODATKOM PRIMARNE FINE FRAKCIJE PRI LABORATORIJSKEM MLETJU – Daniel Mandlez, Lukas Jagiello, Rene Eckhart, Wolfgang Bauer; Graz University of Technology, Institute of Paper, Pulp and Fiber Technology (AT)

INTELIGENTNO MLETJE KOT PRISPEVEK K ZMANJŠANJU OPERATIVNIH STROŠKOV, OPTIMALNI KAKOVOSTI IN POVEČANI STABILNOSTI – REŠITVE IN REZULTATI – Juha-Pekka Juhtanen; Valmet GesmbH (AT)

NAJNOVEJŠA ANDRITZ-OVA TEHNOLOGIJE ZA PREBIRANJE IN ODVODNJAVANJE – Thomas Schiffer; Andritz AG (AT)

EKSPERTNI SISTEMSKI PRISTOP K OPTIMIZACIJI PROCESOV ZA PROIZVODNJO VLAKNIN – Balazs David1,2, David B. DeVallance1,2, Miklos Kresz1,2, Leatitia Marrot1,2, Anna Sandak1,2, Jakub Sandak1,2, Bojan Borin3, Ema Fabjan3, Janja Zule3; 1Innorenew CoE, 2Univerza na Primorskem, 3Inštitut za celulozo in papir (SI)

13.15 – 14.30 Kosilo

14.30–16.15 »UČINKOVITA RABA VIROV V PROIZVODNJI«

ZNIŽANJE OPERATIVNIH STROŠKOV V TOVARNI PAPIRJA – Michael Kremsner; Flowtec Industrietechnik GmbH (AT)

SISTEM ZA REKUPERACIJO TOPLOTE – POVEČANA UČINKOVITOST PRI PRIPRAVI ŠKROBA – Stefan Divjak; GAW Technologies GmbH (AT)

MODERNA PRIPRAVA IN ČIŠČENJE RECIKLIRANIH VLAKEN – Nikolaj Orasche; KWI International Environmental Treatment GmbH (AT)

UPORABA PAPIRNIŠKIH RECIKLIRANIH MATERIALOV PRI IZGRADNJI GEOTEHNIČNEGA OBJEKTA; EU PROJEKT PAPERCHAIN – Karmen Fifer Bizjak1, Justina Šepetavc2, Ana Mladenovič1, Barbara Likar1, Stanislav Lenart1; 1Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2Vipap Videm Krško d.d. (SI)

 

 

POSTERJI

PROTIMIKROBNA AKTIVNOST DVOPLASTNEGA PREMAZA Z BARIERO NA OLJA, MAŠČOBE IN VGRAJENIMI MIKROKAPSULAMI – Daša Medvešček1, Mateja Zajc1, Aleš Palatinus2, Jelena Vasiljević3, Barbara Golja3, Boštjan Šumiga3; 1Inštitut za celulozo in papir, 2Papirnica Vevče d.o.o., 3Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (SI)

RAZVOJ IN OBLIKOVANJE INTERAKTIVNIH UČNIH GRADIV Z VSEBINAMI TISKARSKIH POSTOPKOV – Simona Perovšek, Deja Muck, Helena Gabrijelčič Tomc; Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (SI)