Dan papirništva

Za ogled prezentacij je potrebna prijava v nogi spletne strani. 

46. MEDNARODNI LETNI SIMPOZIJ DITP

 

“DIGITALIZACIJA GRE NAPREJ”

PRIHODNOST PAPIRNE INDUSTRIJE IN DIGITALNA PREOBRAZBA – Jan - Willem Bos, Robert Mihalyi, Stephane Duchatelle; ABB AG(AT)

PRIPRAVLJENI ZA PRIHODNOST IZDELAVE PAPIRJA S POMOČJO »DUOSHAKE DIGITAL GENERATION«– Benjamin Kitze; Voith Paper Rolls GmbH&Co KG (AT)

PRESKUŠANJE PAPIRNE EMBALAŽE ZA GLOBALNI TRG– Igor Karlovits, Urška Kavčič, Gregor Lavrič; Inštitut za celulozo in papir (SI)

MAZANJE POSTAJA DIGITALNO– Hans-Georg Weber, SKF Lubrication Systems Germany GmbH (DE)

 

“MATERIALI ZA KROŽNO BIOGOSPODARSTVO”

LASTNOSTI CELULOZNIH VLAKEN PRIDOBLJENIH IZ KORUZNIH OSTANKOV IN PŠENIČNE SLAME– Jan Hočevar1, Janja Zule2, Primož Titan3, Jernej Iskra1,3;1Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani,2Inštitut za celulozo in papir,3RGA raziskovalna genetika in agrokemija, d.o.o.(SI)

GRAFIČNI IZDELKI IZDELANI IZ JAPONSKEGA DRESNIKA – Diana Gregor Svetec, Gregor Franken, Klementina Možina; Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (SI)

VPLIV DODATKA NANOCELULOZE NA LASTNOSTI POLIVINILACETATNEGA LEPILA NA VODNI OSNOVI – Barbara Šumiga1, Tea Kapun1, Boštjan Šumiga2, Matjaž Kunaver3; 1Inštitut za celulozo in Papir, 2Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 3Kemijski inštitut (SI)

VREDNOTNJE OKOLJSKEGA ODTISA TRAJNOSTNEGA, OBNOVLJIVEGA MATERIALA: PRIMER NANOFIBRILIRANE CELULOZE– Janez Turk1, Katja Malovrh Rebec1, Primož Oven2, Ida Poljanšek2, Anja Lešek1, Davor Kvočka11Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (SI)

 

“INOVACIJE V OBDELAVI VLAKNIN”

IZBOLJŠANA JAKOST NEBELJENE CELULOZE IGLAVCEV Z DODATKOM PRIMARNE FINE FRAKCIJE PRI LABORATORIJSKEM MLETJU– Daniel Mandlez, Lukas Jagiello, Rene Eckhart, Wolfgang Bauer;  Graz University of Technology, Institute of Paper, Pulp and Fiber Technology(AT)

INTELIGENTNO MLETJE KOT PRISPEVEK K ZMANJŠANJU OPERATIVNIH STROŠKOV, OPTIMALNI KAKOVOSTI IN POVEČANI STABILNOSTI – REŠITVE IN REZULTATI– Juha-Pekka Huhtanen; Valmet GesmbH(AT)

NAJNOVEJŠA ANDRITZ-OVA TEHNOLOGIJE ZA PREBIRANJE IN ODVODNJAVANJE– Thomas Schiffer;  Andritz AG(AT)

EKSPERTNI SISTEMSKI PRISTOP K OPTIMIZACIJI PROCESOV ZA PROIZVODNJO VLAKNIN – Balazs David1,2, David B. DeVallance1,2, Miklos Kresz1,2, Leatitia Marrot1,2, Anna Sandak1,2, Jakub Sandak1,2, Bojan Borin3, Ema Fabjan3, Janja Zule31Innorenew CoE,2Univerza na Primorskem,3Inštitut za celulozo in papir(SI)

 

“UČINKOVITA RABA VIROV V PROIZVODNJI”

ZNIŽANJE OPERATIVNIH STROŠKOV V TOVARNI PAPIRJA– Michael Kremsner; Flowtec Industrietechnik GmbH(AT)

SISTEM ZA REKUPERACIJO TOPLOTE – POVEČANA UČINKOVITOST PRI PRIPRAVI ŠKROBA– Stefan Divjak; GAW Technologies GmbH(AT)

MODERNA PRIPRAVA IN ČIŠČENJE RECIKLIRANIH VLAKEN– Nikolaj Orasche; KWI International Environmental Treatment GmbH(AT)

UPORABA PAPIRNIŠKIH RECIKLIRANIH MATERIALOV PRI IZGRADNJI GEOTEHNIČNEGA OBJEKTA; EU PROJEKT PAPERCHAIN– Karmen Fifer Bizjak1, Justina Šepetavc2, Ana Mladenovič1, Barbara Likar1, Stanislav Lenart11Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2Vipap Videm Krško d.d. (SI)

 

“POSTERJI”

PROTIMIKROBNA AKTIVNOST DVOPLASTNEGA PREMAZA Z BARIERO NA OLJA, MAŠČOBE IN VGRAJENIMI MIKROKAPSULAMI – Daša Medvešček1, Mateja Zajc1, Aleš Palatinus2, Jelena Vasiljević3, Barbara Golja3, Boštjan Šumiga31Inštitut za celulozo in papir,2Papirnica Vevče d.o.o.,3Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (SI)

RAZVOJ IN OBLIKOVANJE INTERAKTIVNIH UČNIH GRADIV Z VSEBINAMI TISKARSKIH POSTOPKOV– Simona Perovšek, Deja Muck, Helena Gabrijelčič Tomc; Univerza v Ljubljani,Naravoslovnotehniška fakulteta (SI)