Zapri
icons

 


IZOBRAŽEVANJA IN DELAVNICE SRIP TOVARNE PRIHODNOSTI

1. Ponudba izobraževanj pod okriljem SRIP ToP

Na skupščini SRIP ToP smo sklenili in objavili, da bomo pripravili povpraševanje glede ponudbe izobraževanj za naše člane, ki se predvsem nanašajo na naša področja delovanja oz. tehnologije našega SRIPa in tudi na t.i. “mehka” znanja. V namen evidentiranja izobraževanj smo pripravili spletni obrazec, v katerega na kratko vpišete področje, opis in ponujeno ceno izobraževanja, ki bi ga želeli ponuditi članom SRIP ToP pod okriljem SRIP ToP.  Predloge izobraževanj bomo zbrali, uredili po tematskih področjih in jih poslali v glasovanje našim članom. Za izvedbo bomo izbrali tista izobraževanja, ki bodo prejela  največ glasov članov. Najbolj zanimiva izobraževanja bomo poskušali financirati v celoti, za vsa ostala izobraževanja pa bodo člani, ki bodo organizatorji izobraževanj, morali zagotoviti 70% lastnih sredstev, 30% sredstev bo prispeval SRIP ToP, seveda do porabe razpoložljivih sredstev subvencije. SRIP ToP bo za promocijo izobraževanj nudil vse svoje komunikacijske kanale (spletna stran, obveščanje preko novičnika, Linkedin in Twitter), ki po dosegu zajemajo člane, člane drugih SRIP in sledilce na socialnih omrežjih. Omogočamo tudi možnost uporabe orodja za  spletne delavnice (Zoom). Strošek izvedenih izobraževanj posameznega ponudnika v obdobju trajanja projekta (2021-2023) ne sme presegati vrednost 20.000 EUR brez DDV, maksimalna subvencija pa ne sme presegati 6000 EUR.

Prosimo vas, da izpolnIte spletni obrazec za vsak vaš predlog ponujenega izobraževanja posebej najkasneje do 12.3.2021.

2. Sofinanciranje dogodkov članov SRIP ToP

Za sofinanciranje dogodkov članov veljajo naslednja pravila:

  • Dogodek je namenjen najmanj dvem članom.
  • Organizator mora zagotoviti 70% lastnih sredstev za pokrivanje upravičenih stroškov dogodka (skladno s pravili operacije SRIP) ter vsa sredstva za pokrivanje neupravičenih stroškov dogodka.
  • SRIP ToP pokrije 30% upravičenih stroškov dogodka.
  • Velika organizacija lahko prijavi do 3 dogodke, srednje 2, male in mikro organizacije pa 1 dogodek letno.
  • Strošek je dogodkov za posameznega člana v obdobju 2021-2023 lahko skupaj znaša največ 20.000 EUR brez DDV, maksimalna subvencija pa 6000 EUR brez DDV.
  • Organizator dogodka je član oz. v njegovem imenu za ta namen registrirana organizacija.

 SRIP ToP si pridržuje pravico izbire, uskladitve in potrditve dogodkov.  Sredstva so omejena  do porabe razpoložljivih sredstev subvencije posameznega obdobja.  SRIP ToP bo za promocijo dogodkov članov nudil vse svoje komunikacijske kanale (spletna stran, obveščanje preko novičnika, Linkedin in Twitter), ki po dosegu zajemajo člane, člane drugih SRIP in sledilce na socialnih omrežjih.

Prosimo vas, da izpolnite spletni obrazec za vsak predlog dogodka posebej najkasneje do 10.3.2021.

Fotogalerija

Comments are closed.