Grozd pametne tovarne

 


Poslovne priložnosti za člane grozda Pametne tovarne

Se želite ob predsedovanju Slovenije Svetu EU predstaviti na digitalnem razstavišču?

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, javna agencija, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH Slovenije) in BTC d.d. (BTC Innovation Center) v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU organizirajo SHOWROOM - DIGITALNO RAZSTAVIŠČE Tehnologija za ljudi, zato naše člane vabimo k sodelovanju. 

 


Prednosti sodelovanja na digitalnem razstavišču za podjetja so:

  • vpetost v mednarodno okolje,
  • predstavitev tujim gospodarskim in političnim delegacijam,
  • predstavitev v času tematskega sklopa,
  • sodelovanje v povezovalnih (matchmaking) dogodkih,
  • sodelovanje v debatah o oblikovanju politik (policy making),
  • sodelovanje in udeležba na drugih dogodkih,
  • prisotnost na digitalnem razstavišču idr.

 

Podjetja lahko sodelujejo tako na obeh segmentih: 

 

1. SEJEMSKI (B2C in B2B)/PREDSTAVITVEN DEL
2. POSLOVNI DEL (B2B)


Več informacij >> in prijava >> Vlada naj bolj prisluhne razvojnim potrebam gospodarstva

Ljubljana, 4. februar 2021 – Slovenska podjetja nujno potrebuje dolgoročne, strateško zastavljene ukrepe za takšen razvoj, ki bo Sloveniji omogočil uspešno odgovoriti na sodobne gospodarske in družbene izzive, Vlada Republike Slovenije pa naj tem potrebam gospodarstvenikov prisluhne bolj kot do sedaj. Takšno je osrednje sporočilo današnjega posveta GZS-Zbornice elektronske in elektroindustrije, na katerem so se udeleženci iz ene najbolj propulzivnih panog slovenskega gospodarstva spraševali o razvojni naravnanosti protikriznih ukrepov.

Letni posvet članov Zbornice elektronske in elektroindustrije 2021 je otvorila predsednica Upravnega odbora ZEE Sara Čučnik, ki je povzela stanje slovenske elektroindustrije v preteklem letu ter osvetlila dejavnosti ZEE in Gospodarske zbornice Slovenije pri svojih prizadevanjih za panogo in slovensko gospodarstvo. Predsednik GZS Boštjan Gorjup je udeležencem predstavil aktualne pobude in aktivnosti Gospodarske zbornice Slovenije predvsem na področju PKPjev ter Investicijske platforme 5.0. Direktor ZEE dr. Marjan Rihar je predstavil program Zbornice elektronske in elektroindustrije  za leto 2021, strokovni sodelavci ZEE pa so predstavili težiščne aktivnosti za člane ZEE v letu 2021, ki obsegajo aktivnosti na področju digitalne transformacije industrije, izgradnje demonstracijskega centra Industrije 4.0, razvoja kompetenc zaposlenih za Industrijo 4.0, komunikacijo s člani ter delo zbornice na področju digitalizacije tehničnih izdelkov.  

Zbornica elektronske in elektroindustrije je za svojo osrednjo temo Letnega posveta članov ZEE izbrala "Razvojna naravnanost protikriznih ukrepov", kjer smo bili priča zanimivi razpravi med udeleženci panela in udeleženci posveta. Kot je uvodoma povedala izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko Vesna Nahtigal, je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) že v času prvega vala epidemije oblikovala predlog za nov zagon gospodarstva »Slovenija 5.0«. Poudarila je, da je GZS v svojih predlogih Vladi zato že nekajkrat izpostavila potrebo po dopolnitvi interventnih ukrepov za omilitev posledic epidemije s t. i. razvojnim paketom, ki bi vključeval subvencijo za razvojne kadre, raziskovalno-razvojni vavčer, (so)financiranje razvojno-inovacijskih projektov ter krepitve razvojnih oddelkov v podjetjih. Ob tem je dodala, da so prav skupna prizadevanja gospodarstva in razvojno-raziskovalno-izobraževalne sfere za povečanje sredstev, namenjenih raziskavam in razvoju, inovacijam, podjetništvu, digitalizaciji in prehodu v krožno gospodarstvo in družbo, spodbudila sklenitev Razvojnega zavezništva za vzdržen razvoj Slovenije. Podpisniki so v skupnem dokumentu z vrsto konkretnih predlogov Vlado pozvali k odločnejši podpori raziskav in razvoja ter digitalizacije v Sloveniji.

Med konkretnimi projekti GZS je Vesna Nahtigal izpostavila še oblikovanje Investicijske platforme 5.0 za nabor predlogov bodočih investicij, v sklopu katerega so regijske gospodarske zbornice že pričele z zbiranjem investicijskih namer slovenskega gospodarstva. Na platformi je 185 podjetij predstavilo 288 investicij v vrednosti več kot 2,6 mia €. Podjetja imajo pripravljene projekte za takojšnjo realizacijo investicij (ready to go) v vrednosti 756 mio €. Investicije so usmerjene v nove tehnologije, nova delovna mesta, nove produkte, digitalno transformacijo, krepitev zelene EU ter zavezi za krožno gospodarstvo.

Med izhodišči za današnji posvet je omenila tudi članek dr. Momirja Mraka in dr. Petra Wostnerja, ki je izšel v Delu avgusta lani. V njem sta avtorja poudarila, da ključno vprašanje ni, kakšna vlaganja potrebujemo, ampak katera potrebujemo takoj, katera pa lahko vsaj za nekaj časa odložimo.

V nadaljevanju dogodka so svoje poglede na (ne)razvojno naravnanost protikriznih ukrepov podali štirje vabljeni govorci. Miha Bobič (Danfoss Trata) je menil, da so bili številni ukrepi prve pomoči gospodarstvu potrebni in uspešnejši kot v nekaterih drugih zahodnoevropskih državah, ob tem pa izpostavil nujnost dolgoročnega razmišljanja tako o prihodnji izobrazbeni strukturi kot o strukturi gospodarstva v Slovenij; za nas kot del EU mora biti zelena preobrazba pri tem ključna usmeritev.
Gregor Kocjančič (Amplituda) je poudaril, da Slovenija potrebuje sistemske rešitve in sistemske ukrepe, usmerjene v razvoj. Dodal je še, da zlasti za manjša podjetja spodbude v obliki razpisov niso vedno najboljše; njihovo spremljanje namreč zahteva veliko dela in sredstev, dogaja pa se celo, da podjetja projekte prilagajajo razpisom namesto potrebam trga.

Po besedah Klemna Šešoka (Iskra) je prava pot za uspešno Slovenijo prihodnosti rast dodane vrednosti na zaposlenega. Vsako podjetje, ki cilja GZS oziroma razvojnega partnerstva - do leta 2025 dvigniti dodano vrednost na zaposlenega s sedanjih 42.000 na 60.000 evrov – še ne dosega, si ga mora prizadevati doseči čim prej. V ta cilj pa je potrebno usmeriti usklajeno delovanje države, razvojnih agencij, gospodarskih združenj in zbornic, podjetij in sindikatov. Opozoril je še, da je velik problem Slovenije pomanjkanje volje za sodelovanje, da pa mora Vlada potrebam gospodarstva, ki presegajo gašenje epidemiološkega požara, vendarle prisluhniti bolj kot do sedaj.

Kot je poudaril dr. Peter Wostner (UMAR), bo ob sedanji »delitvi kart na novo« prišlo do diferenciacije na globalni ravni, uspešni pa bodo tisti, ki bodo vlagali v pametno, digitalno in krožno gospodarstvo in družbo v smislu novih poslovnih modelov, produktov, storitvizacije,... Slovenija bi morala za doseganje ključnih vsebinskih prioritet EU nameniti več kot do sedaj, okvirno 44 odstotkov vseh nepovratnih sredstev. Dodal pa je, da bo za mala in srednja podjetja še vedno izjemno pomembna vzpodbuda države za njihovo digitalno transformacijo. Slovenija je po njegovem prepričanju trenutno v dobrem stanju, Vlada pa mora dati jasen signal, da bo povečala vlaganja v raziskave in razvoj in povedati, kako bo ta razvoj v prihodnje spodbujala.

Predstavitvi predlogov in pričakovanj vabljenih govorcev je sledila izmenjava stališč udeležencev, članov GZS-ZEE. Ti so poudarili, da mora biti v slovenskem prostoru gospodarstvo bolj sliš(a)no. Kot so dejali, smo v dobri kondiciji in imamo še vedno kvalitetno podlago za uspešen nadaljnji razvoj, vendar pa od države pričakujejo bolj razvojno usmerjene ukrepe, ki morajo biti v večji meri kot do sedaj namenjeni inovativnim, agilnim in rastočim podjetjem. 

 

Brezplačna spletna predavanja izobraževalnega programa: Energetska učinkovitost v malih in srednje velikih podjetjih – ZAČETEK: 2.2.2021 ob 12 uri

V imenu Štajerske gospodarske zbornice, ki je partner Horizon projekta SMEmPOWER, člane grozda Pametne tovarne in vse potencialno zainteresirane vabimo na 

brezplačna spletna predavanja izobraževalnega programa: Energetska učinkovitost v malih in srednje velikih podjetjih – ZAČETEK: 2.2.2021 ob 12 uri


Usposabljanje je odprto za vse udeležence in brezplačno ter certificirano na Fakulteti za strojništvo Univerza v Ljubljani. 

Link do dokumentov:

Vabilo

Prijavnica 

Več informacij najdete na tej povezavi.

Sodelujte pri identifikaciji digitalnih profilov za načrtni razvoj kadrov v podjetju

Digitalni profili predstavljajo ključen kader, potreben v vse bolj prisotni digitalni transformaciji gospodarstva. Posledično je napovedovanje potreb po kadrih na področju digitalnih profilov trenutno izjemno aktualna in pomembna tematika. Grozd Pametne tovarne kot eden od ustanoviteljev DIH Slovenija sodeluje pri raziskavi in obveščanju javnosti o pomembnosti razvoja digitalizacije v podjetjih. 

IZPOLNITE VPRAŠALNIK


 

Zakaj sodelovati pri identifikaciji digitalnih kompetenc: 

1. za lažje načrtovanje potreb po novih kadrih, 

2. za celovit vpogled v potrebe drugih (rezultati izvedene analize) in

 3. za dodatne točke v izborih za izvedbo aktivnosti, ki jih bo DIH Slovenije ponudil podjetjem (digitalne kompetence, mentoriranje, svetovanje). 

Preverite podrobnosti & poskrbite za vključitev.

https://dihslovenia.si/aktualno/novice/sodelujte-pri-identifikaciji-digitalnih-profilov-za-na%C4%8Drtni-razvoj-kadrov-v-podjetju

Priložnosti pri izgradnji »CENTER ZNANOSTI«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z javnim pozivom vabi k sodelovanju slovenska podjetja k predložitvi informacij o njihovih najnovejših tehnoloških rešitvah, ki bi bile lahko uporabljene za potrebe izgradnje centra.


Poziv je javno dostopen na tej povezavivlogo pa je potrebno oddati do 15.2.2021.

 


ODPRTE PRIJAVE NA TEMO INDUSTRIJE 4.0 IN PAMETNIH MEST

Predstavite se mreži svetovno znanih nemških korporacij!

Ste podjetje, ki razvija oz. je razvilo novo tehnološko rešitev na področju INDUSTRIJE4.0 (avtomatizacija in robotizacija, simulacija, analiza podatkov, senzorske tehnologije, proizvodne tehnologije) ali na področju PAMETNIH MEST (mobilnost in logistika, energija, gradnja in zgradbe, geo-podatkovne storitve, okolje in trajnostne tehnologije)?

Skupaj s Pomurskim tehnološkim parkom vas vabimo, da  izkoristite edinstveno priložnost in svojo rešitev predstavite mreži svetovno znanih nemških korporacij!

Spletne prijave v angleškem jeziku zbirajo do 10. februarja 2021. Prijava je zelo enostavna. Obenem vam osebje PTP  po potrebi nudi osebne konzultacije glede priprave vloge na poziv za INDUSTRIJO 4.0 (Agile Manufacturing).

Vas zanima katere korporacije sodelujejo v programu? Kaj vse ponujajo in kako se prijaviti?

Več informacij o pozivu za INDUSTRIJO 4.0 najdete tukaj: http://p-tech.si/en/1st-open-call-scaleup4europe-am/

Več informacij o pozivu za PAMETNA MESTA najdete tukaj: https://scaleup4.eu/scaleup-labs/smart-region/

Vabilo za sodelovanje s proizvajalcem vozil Volkswagen


SPIRIT Slovenija, javna agencija v sodelovanju z nemškim proizvajalcem vozil Volkswagen vabi visoko tehnološka in inovativna slovenska podjetja k posredovanju interesa za sodelovanje s tem priznanim mednarodnim podjetjem. Volkswagen išče nove dobavitelje tudi v Sloveniji, in sicer na sledečih dveh projektih:


1. Biometrična overitev (plačilo iz avtomobila)/ (Biometric Authentication (In-Car Payment)
Cilj projekta je uvesti inovacijo, ki voznika prepozna po različnih lastnostih, kot so glas, obraz, gibi ali vedenje ipd. z namenom avtorizacije plačila iz  avtomobila, brez da bi voznik vnesel PIN ali geslo.

Podrobnejši opis prvega projekta se nahaja tukaj.

2. Povratne informacije v avtomobilu / „In Car Feedback”


Cilj projekta je razviti rešitev:

  • kako zapisati povratne informacije voznika,
  • kako med vožnjo spraševati voznika o določenih temah
  • kako motivirati voznika, da posreduje povratne informacije.

Podrobnejši opis drugega projekta se nahaja tukaj.


Vsa zainteresirana podjetja, ki bi lahko sodelovali v zgoraj opisanih projektih, vabimo, da svoj interes potrdite tako, da v angleškem jeziku izpolnite priložen vprašalnik / »Company profile« in ga izpolnjenega vrnete do četrtka 24. decembra 2020 na e-mail: tina.lukan@spiritslovenia.si
 
Na osnovi prejetih vprašalnikov / »Company profilov«  bodo predstavniki podjetja Volkswagen izbrali podjetja, ki imajo možnosti za nadaljnje sodelovanje z njimi. Zato vas vljudno naprošam, da pri izpolnjevanju kontaktnih podatkov vnašate direktne e-mail naslove in telefonske številke.
 
Dodatne informacije:
Tina Lukan, tel. 01/530-98-26, e-mail: tina.lukan@spiritslovenia.si


POVEZAVA do dokumentov: https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-za-sodelovanje-s-proizvajalcem-vozil-volksw/

Brezplačno do certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Člane grozda Pametne tovarne obveščamo, da imate možnosti pridobiti certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Sofinanciranje pridobitve je za prvih 200 prijaviteljev brezplačno.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec temelji na mednarodnem standardu družbene odgovornosti ISO 26000. Cilj, ki ga certifikat zasleduje, je celovito izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja podjetij s posebno pozornostjo do zaposlenih. Osredotoča se na izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih na štirih področjih: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varnost in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje z družbeno odgovornostjo.

 

S certifikatom podjetja pridobite analizo stanja na področju družbene odgovornosti in sodelovanja z zaposlenimi, strokovno svetovanje, odpravljanje morebitnih vrzeli in vpeljavo sistematičnega pristopa k vodenju in spremljanju področja družbene odgovornosti. Več informacij in prijava: https://certifikatdod.si/ 

 

Priložnosti v krožnem in podnebno nevtralnem gospodarstvu in družbi

Video zapisi s skupnih dogodkov treh SRIP-ov o priložnostih v krožnem in podnebno-nevtralnem gospodarstvu in družbi

 

Trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo postavljata pred industrijo in družbo veliko izzivov, a se znamo z njimi uspešno soočati, je pokazal virtualni dogodek z naslovom Priložnosti v krožnem in podnebno-nevtralnem gospodarstvu in družbi, ki so ga skupaj pripravila tri strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP-i): SRIP Materiali kot končni produkti (MATPRO), SRIP Tovarne prihodnosti (ToP) in SRIP Krožno gospodarstvo, v tesnem sodelovanju s Službo za varstvo okolja GZS. Potekal je 24., 25. in 26. novembra v spletnem okolju.

Uvodni govorci prvega dne dogodka, koordinatorka SRIP-a MATPRO Vesna Nahtigal, Jernej Salecl, v. d. generalnega direktorja Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo (MGRT RS) in mag. Bojan Suvorov, vodja Sektorja za koordinacijo pametne specializacije (SVRK), so poudarili, da je tema posveta v današnjem trenutku izjemno aktualna. Poseben pečat pa daje dogodku skupna organizacija treh SRIP-ov, ker potrjuje njihovo temeljno izhodišče in ključno poslanstvo: partnerstvo, sodelovanje, povezovanje. Salecl je izpostavil tudi velik pomen digitalizacije, posebej v epidemiološko oteženih razmerah, saj je nenazadnje omogočila ta posvet. Mag. Suvorov pa je spregovoril še o prenovi strategije pametne specializacije, ki je »bila, je in bo pot naprej v trajnostno in nizkoogljično prihodnost«, kjer sodelujejo gospodarstvo, institucije znanja, nevladne organizacije in država.

 1.    Prvi dan dogodka je bil posvečen prizadevanjem za prehod v trajnostno in nizkoogljično gospodarstvo.

Dr. Matevž Pušnik (Institut Jožef Stefan) je predstavil strokovne podlage za Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije s poudarkom na industriji. Gre za strateški dokument, ki podaja usmeritve, kako do leta 2050 doseči neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost.

V nadaljevanju so o svojih izkušnjah spregovorili predstavniki podjetij. Slavko Kanalec (Skupina SIJ d.d.), je povedal, kako uspešno se soočajo s prehodom v nizkoogljično družbo, saj so z nizkim ogljičnim odtisom med jeklarji danes med najboljšimi na svetu.

Dr. Stanislav Kores (TALUM d.d.) je govoril o dobri praksi aluminijske industrije. Podjetje je v desetih letih vložilo 146 mio € v modernizacijo in nadgradnjo obstoječih tehnologij, vpeljavo novih tehnologij in varstvo okolja.

Dr. Milana Karajič (MAGNETI Ljubljana d.o.o.) je predstavila prehod proizvodnje trajnih magnetov v trajnostno in nizkoogljično gospodarstvo. Podjetje je med drugim aktivno vpeto v različne razvojne projekte s področja reciklaže oziroma uporabe odpadnih magnetov kot dela surovine v proizvodnji. 

Mag. Alojz Grabner (Urad Republike Slovenije za kemikalije), je v zaključku prvega dne predstavi novo dolgoročno vizijo politike EU na področju kemikalij s poudarki na izzivih in priložnostih, ki jih ta prinaša slovenskemu gospodarstvu.

Video posnetek prvega dne dogodka je na voljo na povezavi  https://youtu.be/8sSaLOUBe1U.

 2.    Tema drugega dne, ki ga je otvorila Andreja Hlišč, koordinatorka grozda Pametne tovarne, ki deluje znotraj SRIP-a Tovarne prihodnosti, so bili finančni inštrumenti trajnosti, novi trendi in poslovne priložnosti.

Mateja Treven (Blockhapp d.o.o.) je predstavila načrte EU glede trajnostnega financiranja. Že v letu 2018 je Evropska komisija pripravila akcijski načrt za financiranje trajnostne rasti z namenom, da kapitalske tokove usmeri v trajnostne naložbe, pri investicijah pa bo vse bolj pomembna vloga okoljskih faktorjev. Finančni inštrumenti za zelene projekte so podjetjem že na voljo tudi pri nas.

Primož Krapež (Eko sklad) je podrobneje predstavil aktualne razpise sklada v podporo podjetjem, namenjene ukrepom za učinkovito rabo energije; pravne osebe spodbujajo tako z nepovratnimi spodbudami kot s krediti, možno pa je pridobiti oboje.  

Predstavitve dobrih praks trajnostnih pristopov v industriji so pripravili predstavniki podjetij Plastika Skaza, Iskra in Helios TBLUS.

Dr. Branka Viltužnik (Plastika Skaza d.o.o.) se je osredotočila na trajnostno preobrazbo v podjetju na podlagi koncepta 4P (People, Planet, Profit, Purpose). Poudarila je, da je  trajnostni razvoj neprekinjen proces, ki zahteva nenehno izboljševanje in doseganje vse višjih ciljev, pri čemer je ključno sodelovanje zaposlenih.

Klemen Šešok (Iskra d.d.) je predstavil aktivnosti podjetja za znižanje ogljičnega odtisa, med katerimi je posebej izpostavil vgradnjo prvega hranilnika energije (baterije) v poslovno enoto v Kranju. Ob tem je poudaril, da pri pomenu trajnostnega ravnanja ne smemo pozabiti na pozitivne finančne učinke, ki jih prinaša podjetjem.

Kakšni so trajnostni pristopi v industriji polimerov za premaze in barve, je prikazal  dr. Martin Ocepek (Helios TBLUS, d.o.o.). Podjetje je član vseh treh SRIP-ov, na trajnostni pristop pa gledajo predvsem z vidika razvoja oziroma uporabe bolj trajnostnih materialov. Ob koncu so predstavili še svojo letošnjo inovacijo, papirni premaz za sublimacijski tisk, ki predstavlja ljudem in okolju prijazno rešitev.

Video posnetek drugega dne dogodka je na voljo na povezavi   https://youtu.be/Mqkab9L8cNA.

 3.    Tretji dan posveta je bil namenjen predstavitvam novih trendov na področju materialov in krožnega gospodarstva.

Novo evropsko strategijo za kemikalije, ki se osredotoča na krožno gospodarstvo in trajnostni razvoj ter njeno povezovanje z akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo,   je poglobljeno predstavil predstavnik Evropske komisije Luis Carretero Sánchez.

Jasmina Karba (MOP) je govorila o predlogu evropskega 8. okoljskega akcijskega programa do leta 2030, ki se močno navezuje na evropski zeleni dogovor. Prav zato je osredotočen na vzpostavljanje pogojev za doseganje ciljev zelenega dogovora, v povezavi z izvajanjem okoljske zakonodaje.

Peter Čas (Steklarna Hrastnik d.o.o.) je pokazal, kako z uporabo vodika in zelenih tehnologij odgovarjajo na izzive trajnostnega razvoja, v skladu z njihovo vizijo, postati navdihujoče, najbolj trajnostno in najdonosnejše podjetje za proizvodnjo vrhunske steklene embalaže na svetu.

Inovativne tehnologije pri razgrajevanju tekstilnih in plastičnih odpadkov in pridobivanje sekundarnih surovin je predstavila dr. Aleksandra Lobnik (IOS - Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.). Podobno kot plastika postajajo tudi tekstilni odpadki vse večji izziv, saj se tekstilnih odpadkov danes reciklira le nekaj odstotkov.

Jure Fišer (Surovina d.o.o.) je v zaključnem predavanju govoril o vlogi zbiranja in predelave odpadkov v krožnem gospodarstvu, saj predstavlja ravnanje z odpadki njegov pomemben del. Dotaknil se je še skupnega projekta Poly Circular, kjer med drugimi sodeluje tudi IOS, in v okviru katerega razmišljajo tudi o t. i. digitalnem potnem listu za sledljivost odpadkov.

Video posnetek tretjega dne dogodka je na voljo na povezavi   https://youtu.be/HootPUUJd_w

 Tokratni skupni posvet treh SRIP-ov je pokazal, da je na področju krožnega in trajnostnega tako pred industrijo kot družbo veliko izzivov, da pa se znajo naša podjetja z njimi nadvse uspešno soočati ne le v evropskem, ampak tudi v svetovnem merilu. Kot je poudarila dr. Dragica Marinič, koordinatorka SRIP-a Krožno gospodarstvo, so s tem dogodkom tudi strateška razvojno-inovacijska partnerstva dokazala, da znajo sodelovati, kar je dobra podlaga za nove skupne projekte v prihodnje.

Katalog pobud na področju usposabljanja za Tovarne prihodnosti

Vabljeni k vpisu v Katalog pobud na področju usposabljanja za Tovarne prihodnosti Cilj evropskega projekta FIT4FoF je zagotoviti platformo za izmenjavo informacij o obstoječih pobudah, ki obravnavajo šest tehnoloških področij, ki jih je projektni konzorcij opredelil kot ključna za izpolnitev prihodnjih zahtev v okviru Tovarn prihodnosti / prehoda v industrijo 4.0.  Pobude, vključene v katalog FIT4FoF, se bodo nanašale na robotiko, aditivno proizvodnjo, mehatroniko / avtomatizacijo strojev, analitiko podatkov, kibernetsko varnost ali interakcijo človek - stroj.

Več informacij najdete na: https://www.fit4fof.eu/catalogue/new