Zapri

COCO4CCI


Kontakt:


Nina Vrabelj
T: 015898002
E: nina.vrabelj@gzs.si

Akronim projekta COCO4CCI
Ime projekta Culture and Creative Industries COOPERATION COLLIDER
Logotip
Opis projekta

Evropska industrija doživlja velike spremembe, ki so  posledica  vse  večje  globalne  konkurence. Evropsko     gospodarstvo     lahko     ohrani     svojo konkurenčno prednost le z razvojem industrij, ki ustvarjajo   nove   procese,   proizvode   in   storitve. Pojav novih industrij je veliko več kot le prenova tradicionalnih industrij, gre za ustvarjanje povsem drugačnih   vrednostnih   verig   v   različnih industrijskih sektorjih. Kreativne industrije so eden od  sektorjev,  ki  lahko  prispeva  k  doseganju  teh ciljev. Tako imenovani »Internet stvari« in »Industrija 4.0« ponujajo velike priložnosti za inovativno prenovo, katere gonilo so tudi kreativne industrije.

Kulturne in kreativne industrije (KKI) nimajo skupne medsektorske vizije, ki bi opredelila njihov prispevek h gospodarski in družbeni rasti v Srednji Evropi, kar je med drugim povezano s pomanjkanjem zmogljivosti za povezovanje z drugimi industrijskimi sektorji za spodbujanje razvoja inovacij. Cilj projekta COCO4CCI je reševanje tega izziva in krepitev zmogljivosti za sodelovanje med sektorjem KKI in naprednimi proizvodnjami (ang. Advanced Manufacturing/AVM).

Glavne aktivnosti:

  • Na podlagi mapiranja potenciala KKI in pripravljenega načrta bo projekt COCO4CCI razvil koncept pospeševalnika KKI, v katerem bodo sodelovala vozlišča KKI in organizacije za podporo podjetjem.
  • Usposobljeni moderatorji bodo izvajali program usposabljanja za KKI na treh področjih: tehnološki razvoj, sodobni trendi in miselnost v naprednih proizvodnjah.
  • Projekt COCO4CCI bo razvil orodja za medsektorsko povezovanje med KKI in naprednimi proizvodnjami.
  • Trajnost in prenosljivost modela sta v središču projekta COCO4CCI. Z boljšim razumevanjem orodij, ki spodbujajo inovacijske procese v sektorju KKI in naprednih proizvodnjah, bo pripravljena transnacionalna strategija projekta COCO4CCI, ki bo opredelila poglavitne razvojne smernice tega sektorja. Različni strokovnjaki in sodelujoči partnerji obeh področij bodo skupaj pripravili akcijski načrt za delovanje »povezovalnega trkalnika« po koncu projekta.

Z uspešnim izvajanjem lahko projekt COCO4CCI ustvari nove zaposlitvene možnosti v sektorju KKI in širše ter hkrati z izboljšanimi zmogljivostmi prispeva k večjemu prepoznavanju in boljši izrabi potenciala KKI v Srednji Evropi.

Povezava https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COCO4CCI.html
Trajanje 04/2019 – 03/2022
Program Interreg Central Europe