Projektno povezovanje

LEGENDA


NAŠI PROJEKTI >


Spodbujanje recikliranja odpadkov v koristne izdelke z ustvarjanjem okolja za krožno gospodarstvo v Sloveniji

>>>

Regionalne politike za konkurenčna MSP na področju kibernetske varnosti

>>>

Družbeno odgovoren delodajalec – Certifikat Družbeno odgovorno podjetje

>>>

Kulturne in kreativne industrije -  trkalnik sodelovanja

>>>

Spodbujanje inoviranja v MSP z vzpostavljanjem novih učnih partnerstev med predstavniki delodajalcev in ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja

>>>

Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij

>>>


Pospeševanje rezultatov in kakovosti praktičnega usposabljanja z delom s poslovno usmerjenim programom usposabljanja za odgovorne za PUD in vajeništvo v podjetjih

>>>

Kreativne industrije za nova urbana gospodarstva v Podonavski regiji

>>>


Transnacionalna mreža krožnih laboratorijev za EEE

>>>


Od zibelke do zibelke, krožna zasnova in krožne zamenjave za linearne izdelke v proizvodnih procesih v alpskem prostoru

>>>

Izvozne priložnosti na Mediteranu

>>>

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

>>>

Standardi kakovosti in pristnosti za spodbujanje konkurenčnosti agroživilskih MSP

>>>

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah

>>>

Podpora za prehod iz linearnih v krožne vrednostne verige

>>>

Napredne storitvene zmogljivosti in izvozni rezultati mrež naprednih proizvajalcev

>>>

Krožna industrija - uvajanje krožnega gospodarstva v industrijske procese

>>>

Peer-to-peer, praktična okoljska digitalna aplikacija za spletno učenje o zmanjšanju e-odpadkov

>>>

Evropsko izobraževanje, povezano s hrano, za spodbujanje inovativnega razvoja novih izdelkov v digitalni dobi

>>>

Evropski ukrep za vzpostavitev partnerstev za polnozrnate izdelke

>>>


 

Spodbujanje digitalizacije v trgovinski dejavnosti

>>>

Kompetenčni centri za razvoj kadrov

>>>

Na poti k uporabi industrije 4.0 v MSP-jih

>>>