Projektno povezovanje

LEGENDA


NAŠI PROJEKTI >


Progressing Service Performance and Export Results of Advanced Manufacturers Networks

>>>

Podpora za prehod iz linearnih v krožne vrednostne verige

>>>

Regional policies for competitive cybersecurity SMEs

>>>

»Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«

>>>

Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij

>>>


Fostering innovation management within SMEs through the building of new learning partnerships between the world of work and the world of VET provision

>>>

Towards the application of Industry 4.0 in SMEs

>>>

DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE

>>>

Izvozne priložnosti na Mediteranu

>>>

Kompetenčni centri za razvoj kadrov

>>>

Evropski ukrep za vzpostavitev partnerstev za polnozrnate izdelke

>>>


 

Culture and Creative Industries COOPERATION COLLIDER

>>>

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

>>>

Quality standards and authenticity to foster competitiveness of agrifood SMEs

>>>

Pospeševanje rezultatov in kakovosti praktičnega usposabljanja z delom s poslovno usmerjenim programom usposabljanja za odgovorne za PUD in vajeništvo v podjetjih

>>>

CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION

>>>

Food-related European Education in the Digital era to Motivate Innovative New-product Development

>>>